20.01.15

Lokalna grupa za razvoj zajednice Mramor:PROSTOR ZA NAS-PROSTOR ZA SPAS

Uređenje prostora Dom Marići u MZ Mramor uspješna je priča o grupi aktivista koji organizuju svoju zajednicu stvarajući partnerstva, mobilizirajući sve lokalne resurse i jačajući saradnju sa poslovnim sektorom.Grupu aktivista iz Mramora, svjesnu da zajednički mogu doprinijeti poboljšanju života u svojoj zajednici, Fondacija je motivisala na okupljanje i zajedničku akciju a onda u sklopu Programa podrške aktivnim zajednicama pomogla da sa mještanima identifikuju probleme i krenu u njihovo rješavanje.

Tako nastaje ideja za projekat ''Prostor za nas, prostor za spas''. Aktivisti apliciraju Fondaciji u okviru Fonda aktivnih zajednica i dobijaju podršku za niz aktivnosti na uređenju jedne od tri čitaonice u ovom rudarskom naselju. Donacija je obezbjeđena udruživanjem stranih donatorskih sredstava sa pojedinačnim donacijama građana (Edim Kadić, Mirnes Ajanović i Hasib Hirkić) koji su se opredijelili da rade na unapređenju uslova življenja u Mramoru i poticanju građana na samoorganizovanje. 35 aktivista Mramora je kroz 20 dobrovoljnih radnih akcija u nešto više od mjesec dana uložilo gotovo 900 volonterskih sati. Pet preduzeća i nekoliko građana Mramora su dodatno donirali materijal i robu za uređenje ovog prostora, pa su ciljevi postavljeni projektom i prevaziđeni.

Zato danas mještani Mramora ponovo imaju šansu i mogućnost da zajedno iskoriste svoje potencijale, dodatno aktiviraju svoju zajednicu i planiraju nove uspješne akcije.

KORISNICI PROJEKTA:

Danas su u Mramoru svi u prilici koristiti renovirani prostor Doma Marići, a posebno oko 400 mještana koji gravitiraju ovom prostoru i koriste ne samo unutrašnjost doma, nego i lijepo uređeni park i dječije igralište. Svi pojedinci bez obzira na pol i starosnu dob, sve neformalne grupe i svi dobronamjerni mještani za predviđene aktivnosti upotrebljavaju prostor i odgovorno se brinu o njemu. I nastavljaju planirati...

OSTVARENI REZULTATI PROJEKTA:

Ne samo da su aktivisti uspjeli da realizuju ciljeve projekta nego su rezultati bolji od očekivanih. Ili kako naglašavaju u Lokalnoj grupi za razvoj: kada smo svi ujedinjeni i sa zajedničkim ciljem ništa nije neostvarivo i neočekivao. Tako sada mještani Mramora imaju uređen i renoviran prostor sa saniranim krovom, uređenim dvorište, postavljenom kapijom...

Kulturno-umjetničko društvo Mramor,u prošlosti jedno od najaktivnijih, čekalo je gotovo 20 godina na mogućnost reaktiviranja, okupljanja mladih i organizovanja novih sadražaja i sada je neformalno pokrenuto baš kao i omladinske sekcije u sklopu istog. Nešto stariji mještani već uživaju u šahovskim turnirima a po neko zaigra i domina.

Poboljšani su međuljudski odnosi u zajednici, steklo se dodatno povjerenje a već se pripremaju nove akcije. Važno je naglasiti kako se volonterskim radom te donacijama preduzeća i pojedinca vrijednost projekta povećala za više od 50 posto u odnosu na planirani. Svojim učešćem svi su još jednom dali do znanja koliko vjeruju ideji zajedničkog razvoja svoje zajednice.