20.01.15

Osnaženi mladi: VRIJEDNOSTI KOJE SE ŽIVE I NOSE ČAK I NA MORE 

Sanela Karić, studentica Ekonomskog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli, već je u osmom razredu osnovne škole zakoračila u volonterske vode. Ova mlada aktivistica, volonterka je i koordinatorica Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice. ''I folklorašica'', kako sa ponosom i uz osmijeh ističe još jednu ljubav, kojom se aktivno bavi već duži niz godina.Sa svojih 20 godina svakodnevno nastoji animirati što veći broj mladih kako bi se društveno angažirali, osnaživali sebe i mijenjali zajednicu u kojoj žive.

Kada i zašto si se uključila u rad Fondacije tuzlanske zajednice ?

Vrlo rano sam zakoračila u volonterske vode. Bila sam 8. razred i jedina u razredu koja se na ovaj način bavila vannastavnim aktivnostima. U septembru 2008. godine postala sam članica odbora Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice, a poslije toga sam se uključila i u drugi projekat za mlade FTZ. Tada projekat, a sada već samostalna organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh".Sve je nekako krenulo, kada sam od prijateljice saznala da mogu stvoriti nova prijateljstva, a ujedno proširiti svoje znanje. Vjerovatno je i sam naziv, Omladinska banka, zvučao nekako moćno i samim time privukao moju pažnju, a zatim i vrijeme koje sam izdvajala kako bi bila odgovorna članica odbora Omladinske banke FTZ.

Zašto Omladinska banka?

Na samom početku aktivizma i djelovanja u mojoj zajednici, mada tada nisam ni znala to definisati i prezentovati kao sada, bila sam nezadovoljna situacijom i položajem mladih u zajednici. Pružila mi se prilika da na neki način mogu uticati na svoj i živote drugih mladih, a kroz davanje finansijske podrške u Omladinskoj banci. Tako sam uspjela da vidim kako su to mladi djelovali u svojim zajednicama i nosili se sa svojim problemima. Kao maturantu i ranom tinejdžeru na početku je bilo nepozatih pojmova i nekih čudnih riječi, ali sam u tom periodu mog života sama više naučila i spoznala, u odnosu na mlade mog godišta. Jedna rečenica mi nikada neće izaći iz glave, ujedno opisuje vrijednost znanja, vještina i iskustva stečenih u godini dana, a istu su ponavljali koordinatori na završnim trenizima OB „Vi ste već 5 godina ispred svoje generacije".

Koliko mladi pozitivno mijenaju sebe i svoju zajednicu kroz aktivnosti OB-a?

Svakako da mijenjaju.Omladinska banka se pojavljuje, mogu to slobodno reći, kao ruka spasa kako u urbanim dijelovima tako u još većoj mjeri u ruralnim zajednicama. Dolazi jedan cijeli program podrške za mlade koji ih ohrabruje da mogu uticati na riješenje nekih njima bitnih problema. Jako je teško upotpunosti mjeriti tu vrstu promjene ali svakako da se na kraju mandata odbora prepoznaje individualna preobrazba i povećanje društvene angažiranosti, kako u zajednici, tako i kod članova/ica odbora.

Najbolji primjer jesu mladi koji nakon članstva u odboru postanu mladi lideri koji implementiraju projekte, a pri tome ujedine sve aktere u zajednici.

Kako je volonterski rad u FTZ i na programu OB-a uticao na tvoje osnaživanje, promišljanja o zajednici i filantropiji? Da li ćeš i u budućnosti darivati zajednici u skladu sa svojim mogućnostima?

Fondacije tuzlanske zajednice i programa Omladinska banke su postali moja svakodnevnica.Vrijednosti koje promovišu živim i nosim kući i na fakultet, pa i na more. Svakako da je vidljiv uticaj OB na mene jer sam od stidljive djevojčice postala koordinatorica Omladinske banke. Prirodan proces i osjećaj za ulaganje u ljude je jedinstvena vrijednost koju nosi Omladinska banka. Imam 20 godina i svakako da je moja misija u narednom periodu animirati što veći broj mladih kako bi doživjeli „aktivističku" preobazbu i sve ostale povlastice koje dolaze uz to (unaprijeđenje vještina, usvajanje novih i sl.)

Planiram uvijek darivati za stvarne vrijednosti u skladu sa mogućnostima, a u stalnoj sam potrazi za novim filantropima oko sebe.

Tvoja poruka filantropima ...

Davanje ne osiromašuje onoga ko daje, već ga uvijek čini bogatim.