20.01.15

Osnivanje prvog privatnog fonda u Srebreniku 

Poštovani mediji, zadovoljstvo nam je pozvati vas da medijski propratite potpisivanje prvog Ugovora o osnivanju Fonda za očuvanje okoliša na području općine Srebrenik pod nazivom „Eko fond –Butro“.  

Prvi fond ovakve vrste u Srebreniku, a vjerovatno i u široj regiji će osigurati da udruženja i aktivne grupe građana mogu aplicirati za sredstva za uređenje, saniranje i čišćenja korita rijeka i potoka, javnih zemljišta i druge projekte za unapređenje okoliša u Srebreniku.

Osnivač fonda je poznati srebrenički humanista i filantrop Fahir Zukić-Butro, a Fond se osniva pri Fondaciji tuzlanske zajednice kao privatni fond za koji će sredstva obezbjeđivati osnivač i drugi donatori zainteresirani da doprinesu unapređenju očuvanja čovjekove okoline na području općine Srebrenik.

Pozivamo sve zainteresirane medije da dođu i saznaju više o ovoj inovativnoj inicijativi za bolji i čišći Srebrenik i da predstavimo  građanima plan podrške za 2015. godinu.  Fond nije zamišljen kratkoročno i podrška projektima će se realizovati najmanje u periodu od naredne tri godine.

Predstavljanje fonda je planirano u: Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku, 10.12.2014 (srijeda) sa početkom u 14:00 sati.

Nadamo se da ćete biti u prilici pratiti ovaj događaj od velikog značaja za sve građane Srebrenika koji žele da mjesta u kojima žive budu zdrava, čista i lijepo uređena.  

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate na brojeve telefona ili e-mail: angelina@fondacijatz.org

Srdačno,

Angelina Hodžić,

Menadžerica za razvoj fondova i filantropiju