02.02.16

Koji su vitalni znaci vašeg kraja?

Fondacija tuzlanske zajednice je pokrenula istraživanje o kvaliteti življenja u tuzlanskoj regiji pod nazivom „Vitalni znaci 2015/16.“.

Istraživanjem se žele istražiti postojeći potencijali i resursi Grada Tuzla, te općina Kalesija, Lukavac, Živinice i Srebrenik, ono što kreira kulturu života, što može unaprijedi naše zajednice i u čemu važnu ulogu imaju građani.

Upravo je glas građana važan faktor koji će pomoći da se „opipa“ puls lokalnih zajednica na terenu. U tu svrhu kreiran je sveobuhvatan upitnik za građane kojim će se dobiti povratne informacije sa terena.

Molimo vas da date doprinos ovom istraživanju tako što ćete popuniti upitnik za ocjenu stanja u dvanaest oblasti istraživanja. Upitnik možete popuniti klikom na ovaj LINK. 

Svako mišljenje je važno i može značajno doprinijeti kreiranju boljih uslova življenja svih nas!

Istraživanje se radi periodično, a prvi izvještaj publikovan je 2013. godine i dostupan je na web stranici www.vitalniznaci.ba.

„Vitalni znaci“ je licencirana metoda istraživanja o kvaliteti življenja koju je Fondacija preuzela od kanadskih fondacija za lokalni razvoj.