Poziv za dodjelu priznanja pojedincima i zajednicama članicama Mreže aktivnih zajednica

 

Mreža aktivnih zajednica u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice poziva sve članove i članice Mreže da predlože i nominuju pojedince ili zajednice za dobijanje priznanja za angažman i djelovanje u 2017. godini, i to u sljedećim kategorijama:

1. Najorganizovanija zajednica

Zajednica koja najuspješnije provodi model organizovanja zajednice, djeuluje u skladu sa demokratskim principima uključujući sve relevantne aktere u zajednici, uspješno sudjeluje u rješavanju problema zajednice prema unaprijed određenom planu i u skladu sa zajednički definisanim potrebama, sarađuje sa drugim zajednicama, partnerima i utiče na veći angažman lokalne samouprave.

2. Najbolji organizator zajednice

Jeste osoba koja svojim liderskim vještinama i sposobnostima uspješno upravlja i doprinosi organizovanom djelovanju svih relevantnih aktera, institucija i pojedinaca u zajednici. Pokreće inicijative i motiviše druge da se aktivno uključe u život zajednice, koordinira akcijama, saziva sastanke, upućuje na probleme. Organizator zajednice djeluje u skladu sa demokratskim načelima uvažavajući i i poštujući svakog pojedinca i njegovo zalaganje u zajednici.  

3. Najvolonter u zajednici

Jeste osoba koja se nesebično zalaže i svojim doborovoljnim djelovanjem doprinosi razvoju zajednice. To je osoba koja se prva odaziva na aktivnosti, aktivno sudjeluje u dešavanjima u i oko zajednice, svojim djelovanjem, ljubavlju prema zajednici i čvrstom voljom inspiriše i utiče na druge. To je osoba na koju zajednica uvijek može da računa.

4. Najbolji fundraiser u zajednici

Jeste osoba u zajednici koja je svojim uticajem, vještinama i sposobnostima obezbijedila priliv finansijskih, materijalnih sredstva i drugih usluga neophodnih za rješavanje problema ili provođenje inicijativa koje su unaprijedile uslove življenja u zajednici.  

5. Najbolji mentor

Odnosi se na osobe koje su unutar Mreže aktivnih zajednica obavljale ulogu savjetnika-mentora. Osobe koje su svojim djelovanjem i savejtima prenosili znanje i iskustvo, ukazivali na probleme i na moguće načine rješavanja tih problema, podsticali i bili podrška aktivistima u drugim zajednicama kako bi unaprijedili njihov rad i organizovanje.

 

Ko može nominovati i kako:

Formalne nominacije mogu slati isključivo zajednice članice Mreže aktivnih zajednica i to:
Prokosovići, Bikodže, Hrasno, Seona, Tinja, Lisovići, Dobrnja, Par Selo, Kiseljak, Solina, Grabovica, Simin Han, Gornja Tuzla, Gornje Živinice, Priluk, Šerići.  Svaka zajednica može poslati najviše po jednu nominaciju za svaku od kategorija pri čemu to mora biti zajednički stav lokalne grupe za razvoj te zajednice. Za svaku od kategorija potrebno je dostaviti sljedeće:

 

Kategorija 1:

Opisati zajednicu i načina organizovanja (koliko puta se akteri u zajednici sastaju, kakvu imaju međusobnu saradnju,  koliko zajednica djeluje u smislu razvoj demokratije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda).

Navesti koliki i kakav doprinos je organizovana zajednica svojim djelovanjima unaprijedila uslove života u mjesnoj zajednici (projekti i inicijative sprovedene u zajednici u 2017. godini). Objasniti saradnju sa drugim zajednicama, organizacijama civilnog društva i kakav uticaj su imalnu na lokalnu samouopravu ili više organe vlasti u smislu njihovog uključivanja u rješavanju problema. Maksimalno dvije A4 strane. Opis proizvoljan.

Kategorija 2:

Opisati osobu, liderske karakteristike i vještine koje je izdvajaju, način rada, istaknute rezultata i razloge zbog kojih nominujete baš tu osobu. Proizvoljno, ne više od  jedne A4 strane.

Kategorija 3:

Opisati osobu, njene ljudske manire, angažman i posvećenost zajednici  zbog kojih se izdvaja od drugih. Istaknuti inicijative i akcije u kojima je sudjelovala i navedite razloge zbog kojih nominujete baš tu osobu. Proizvoljno, ne više od  jedne A4 strane.

Kategorija 4:

Opisati osobu i njen doprinos rješavanju problema i provođenju inicijativa u zajednici u smislu obezbjeđivanja sredstava neophodnih za implemenataciju. Izraziti tačan iznos obezbjeđenih novčanih sredstava te procjenu vrijednosti sredstava obezbjeđenih u materijalu. Proizvoljno, ne više od  jedne A4 strane.

Kategorija 5:

Imenovati jednu od osoba koja je u okviru MAZ-a pružala savjetodavne i mentorske usluge vašoj lokalnoj grupi za razvoj. Opišite razloge zbog kojih nominujete tu osobu, njene karakteristike i kvalitete. Proizvoljno, ne više od  jedne A4 strane.

 

Predstavnici članica lokalnih grupa za razvoj (udruženja, institucije, škole i drugi akteri) iz zajednica MAZ-a  mogu poslati i neformalne nominacije za svaku od kategorija tako što će samo navesti:

-kategoriju za koju nominuju

-ime onog koga nominuju i njegovu zajednicu

-ime članice LGZR koja nominuje

Ove nominacije možete poslati samo za pojedince koji nisu iz vaše zajednice! One ne ulaze u formalni izbor, ali ukazuju na međusobono uvažavanje i poštivanja rada u zajednici od strane svih aktera koji djeluju unutar Mreže aktivnih zajednica.

 

Na primjer:

-Kategorija 2: Najbolji organizator zajednice

-Za nominaciju: Fadil Muslić, Solina

-Udruženje koje šalje nominaciju: Eko zeleni, LGZR Gornja Tuzla

 

-Kategorija 1: Najbolja zajednica

-Za nominaciju: Grabovica

-Udruženje koje šalje nominaciju: KUD Modrački mornari Šerići

 

Svoje nominacije šaljite mailom na adresu nerma@fondacijatz.org najkasnije do 04. februara 2018. Odluku o najboljim u svim kategorijama donijet će nezavisna Komsija sastavljena od predstavnika Mreže aktivnih zajednica i Fondacije tuzlanske zajednice. Priznanja za najbolje u svim kategorijama biće urućena na konferenciji građana koja se tradicionalno organizuje u februaru mjesecu.

 

POZIV JE ZATVOREN 04.02.2018.

 

Komisija za dodjelu priznanja   MAZ-FTZ