24.01.18

Poziv za angažman stručnih saradnika/ca 

 
Fondacija tuzlanske zajednice  objavljuje poziv za angažman spoljnih stručnih saradnika/ca na projektu: „Podrška mladima sa iskustvom vršnjačkog nasilja u mladalačkim vezama“ 
 
Period angažmana:  februar 2018. – juni 2018.
Vrsta angažmana: ugovor o djelu
Broj pozicija: 5
 
Opis posla:  Stručni saradnik/ca će biti odgovoran/na za realizaciji aktivnosti na projektu „Podrška mladima sa iskustvom vršnjačkog nasilja u mladalačkim vezama“ u jednoj od pet zajednica u kojima se projekat sprovodi (Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Živinice ili Tuzla), što podrazumjeva: 
- formiranje i organiziranje grupe mladih za savjetodavnu podršku mladima sa iskustvom vršnjačkog nasilja;
- priprema plana i implementacija radionice/pričaonice za mlade koji imaju iskustvo nasilja u mladalačkim vezama; 
- savjetodavna pomoć i podrška članovima grupe;
- kontinuiran rad sa mladima koji su uključeni u projekat za period angažmana.
 
Glavne odgovornosti stručnog saradnika na projektu su:
- Odgovorno i u skladu sa projektnim planom implementirati aktivnosti
- Motivirati i animirati nove korisnike za uključivanje u projekat
- Održavanje redovne komunikacije sa koordinatoricom  programa
- Redovno izvještavati koordinatoricu projekta o realizaciji aktivnosti
- Rješavati pitanja i probleme koji se eventualno pojave u implementaciji aktivnosti
- Sarađivati sa projektnim timom i drugim saradnicima na projektu 
- Biti spreman za rad na terenu
 
Potrebne kvalifikacije
- VSS ili student/ica završne godine Filozofskog fakulteta (Odsjek za pedagogiju-psihologiju; Odsjek za socijalni rad) ili Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Odsjek poremećaji u ponašanju);
- Najmanje godina dana radnog ili volonterskog iskustva u samostalnom upravljanju i implementaciji sličnih projekata ili programa;
- Radno ili volontersko iskustvo u radu sa mladima iz osjetljivih i socijalnih kategorija stanovništva;
- Dobre usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući poslovno dopisivanje;
- Administrativne i organizacione sposobnosti sa visokim stepenom tačnosti.
 
Potrebne vještine:
- Sposobnost da se radi samostalno, felksibilno i samoinicijativno
- Sposobnost da se radi timski, motivirano i energično sa dobrim osjećajem za radnu etiku
- Sposobnost da se prikladno i sa diskrecijom ophodi sa osjetljivim i povjerljivim informacijama
- Sposobnost za uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa sa različitim klijentima: korisnicima programa, volonterima, predstavnicima institucija, organizacija, donatorima i drugim građanima
 
Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti:
- motivaciono pismo
- CV/biografiju
- pripremljen prijedlog prve radionice namijenjenu grupi za podršku
 
Prijave slati mailom na info@fondacijatz.org najkasnije do 04.02.2018. do 23:59h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju do 07.02.2018. Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati nas na broj telefona 035 362 832 ili na gore navedeni e-mail.
 
Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.
 

POZIV JE ZATVOREN 04.02.2018.