16.02.18

POZIV ZA VOLONTERSKI ANGAŽMAN

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje poziv za volonterski angažman:
ASISTENT/ICA na programu OMLADINSKE BANKE (jedna pozicija)*

Period angažmana: 1 godina sa mogućnošću produženja (mart 2018.-mart 2019.)
Opis angažmana: Volonterski angažman u programu Omladinske banke podrazumijeva sudjelovanje u realizaciji aktivnosti u okviru programa Omladinske banke. To uključuje tehničku i administrativnu podršku realizaciji aktivnosti odbora, učestvovanje u sastancima tima Omladinske banke, podrška odboru u procesu donošenja odluka, rad u kancelariji FTZ, rad na terenu, pisanje mjesečnih izvještaja i planova i ostale neophodne programske aktivnosti. Za vrijeme trajanja angažmana Fondacija tuzlanske zajednice obezbjedit će volontersku naknadu u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade.

Ključni zadaci:

· rad na jačanju kapaciteta mladih uključenih u program Omladinske banke što podrazumijeva pomoć pri organizovanju i sprovođenju radionica i sastanaka,

· učešće u pripremi i realizaciji edukativnih aktivnosti (treninga i kampova) za članove Odbora omladinske banke,

· podrška timu u praćenju realizacije projekata podržanih u sklopu Fonda za mlade Fondacije tuzlanske zajednice,

· podrška timu u drugim poslovima vezanim za razvoj projekata i programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Ključne vještine:

· razvijene socijalne vještine,

· spremnost na rad u timu,

· poznavanje rada na računaru i opšta pismenost,

· spremnost na usvajanje novih znanja i vještina.

Mogućnosti:

· sticanje iskustva o radu sa mladima, kroz programe Fondacije tuzlanske zajednice,

· mogućnost sticanja novih znanja i vještina kroz vlastito iskustvo,

· mogućnosti učestvovanja u edukativnim aktivnostima,

· sticanje mogućnosti za dobivanje preporuka u daljnjem životu i radu,

· ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Uvjeti za prijavu na ovaj poziv:

- Osoba koja se prijavljuje na ovaj poziv mora biti punoljetna

- Neophodan je raniji angažman/članstvo u programu Omladinske banke (Tuzla, Kalesija, Živinice, Lukavac ili Srebrenik)

* O programu: Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koja na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore Omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem rješavanja problema mladih i zajednice.

Prijava na poziv treba da sadrži CV, te motivaciono pismo u kojem kandidati trebaju istaći vlastitu motivaciju za prijavljivanje na ovaj poziv. Poziv ostaje otvoren do ponoći 25.02.2018.godine, a prijave slati na mirha@fondacijatz.org.

Sve informacije možete saznati kontaktom na navedeni mail ili telefon 035 362 831. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće obaviješteni o nastavku procesa.