06.03.18

Početak edukacija za mlade poduzetnike

Fondacija tuzlanske zajednice od marta 2018. godine je započela sa tromjesečnim ciklusom edukacija za mlade poduzetnike u okviru projekta „Sam svoj gazda“. Projekat je podržan od strane Evropske unije i realizira se u sklopu United Nations Development Programme (UNDP) projekta ReLoAd (Regional Programme on Local Democracy).

Više od 25 mladih sa područja grada Tuzla, pretežno studenata i nezaposlenih, je imalo priliku da sluša prve teme o konceptu izrade biznis plana. Mladi su najviše aplicirali sa kreativnim biznis idejama iz segmenta usluga i inovativnim informaciono komunikacionim tehnologijama. Mladima Tuzle nije nedostajalo ni ostalih ideja iz oblasti socijalnog poduzetništva ili pak manufakture i u zadnje vrijeme u Tuzli sve popularnijeg turizma.

Predavač na prvom predavanju je bio Mr.Sc. Adem Azapagić, dugogodišnji iskusni konsultant za preduzetništvo koji je i sam poduzetnik još od davne 1987.godine. Interaktivne edukacije će se održavati u prostorijama University Hotela Dorrah Tuzla. Predviđeno je da se edukacija sastoji od 6 modula, a svaki modul bi se sastojao od 4 predavanja sa po 4 školska časa ili ukupno 96 časova stručne edukacije.

Mladi bi trebalo da unaprijede svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketinga, izrade cash flow plana i da razviju ostale poduzetničke kompetencije. Minimalno 20 polaznika će na kraju biti osposobljeni da kreiraju poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. Nakon procjene dostavljenih biznis planova, planirano je da se uspostave 4 mala biznisa do kraja novembra 2018.godine, uz start-up podršku od 5.000 KM po biznisu.

Glavni cilj projekta „Sam svoj gazda“ je da doprinese povećanju zapošljivosti među mladima na području Grada Tuzla te jačanju poduzetničkih kompetencija mladih, od kojih su najbitnije samostalnost i odgovornost te stvori uslove za njihovo samozapošljavanje