30.08.18

„Biznis kafa“-Izazovi za mlade start-up-e u BiH

Ideje su najvažnije i one pokreću svijet i biznis. Izazove koje imaju mladi poduzetnici u Bosni i Hercegovini najbolje će rješiti u direktnom razgovoru sa drugim poduzetnicima i stručnjacima. 

Fondacija tuzlanske zajednice ima ideju i poziva mlade poduzetnike i one koji žele to da postanu da prisustvuju na jedinstvenom događaju „Biznis kafi“ 06.09.2018.godine, četvrtak, u 15 sati u  bašti Restorana Biblioteka 45. Tema ove „Biznis kafe“ je „Izazovi sa kojima se susreću mladi start-up poduzetnici u BiH, prilike i prijetnje“. 

Učesnici panel diskusije na „Biznis kafi“ su uspješni poduzetnici, mladi start-up poduzetnici i predstavnici Grada Tuzla. Glavni uvodničar i gost je prof.dr. Sabina Đonlagić, profesor poduzetništva i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Tuzli.Na „Biznis kafi“ Fondacija će dodijeliti i grantove kreatorima najuspješnijih poduzetničkih ideja u okviru projekta „Sam svoj gazda“ te certifikate i priručnike ostalim učesnicima projekta. Također budućim mladim poduzetnicima bit' će dodijeljeni stručni mentori koji će ih pratiti prva 3 mjeseca tokom njihovog otpočinjanja biznisa. Fondacija će također najaviti buduće projekte za mlade poduzetnike i njihova udruženja.

Projekat „Sam svoj gazda“ sprovodi Fondacija tuzlanske zajednice u okviru UNDP projekta ReLoAd (Regional Programme on Local Democracy) a finansiran je od strane EU.


Poduzetništvo se uči a kontakti i savjeti poslovnih ljudi koji su već uspjeli sa svojim poduzetničkim idejama su ključ za razvijanje kvalitetnih odnosa. Fondacija je zato za kraj osigurala priliku za networking uz prigodan koktel. Za sve dodatne informacije o „Biznis kafi“ i načinu prijavljivanja budite slobodni kontaktirati Tarika Barakovića, koordinatora projekta na telefon 061 888 109 ili email: tarik@fondacijatz.org.