29.09.18

Poziv za prijave na trening za mlade „Liderstvo i organiziranje zajednice“


Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa organizacijom za djecu i mlade Osmijeh za osmijeh, poziva mlade sa područja MZ Kiseljak da se prijave na edukaciju pod nazivom „Liderstvo i razvoj zajednice“.  

Na trening se mogu prijaviti  svi zainteresovani mladi  od 14 do 25 godina, koji žive na području MZ Kiseljak, a koji žele ovladati liderskim vještinama i učestvovati u kreiranju boljeg okruženja za mlade.  Trening je pogodan za mlade koji su već aktivni u okviru formalnih i neformalnih grupa, ali i za one koji nisu imali iskustva sa aktivizmom.

Učesnici će tokom treninga imati priliku unaprijediti komunikacijske i prezentacijske vještine, naučiti više o timskom radu i riješavanju konflikta, ali i o  tome kako odrediti prioritete, donijeti odluku, napisati projekat i realizovati svoju ideju. Trening će biti realizovan kroz tri modula: interpersonalne vještine, liderstvo i timski rad, organiziranje u zajednici. 
Edukativni trening bit će realizovan u vidu sedmičnih radionica  u periodu od oktobra do decembra 2018. godine a održat će se u okviru Omladinskog kluba Kiseljak. 

Tokom treninga grupa će imati priliku da putem predstavnika grupe učestvuje u radu Lokalne grupe za razvoj te na taj način zastupa pitanja mladih u zajednici. Grupa će biti ohrabrena da predlaže inicijative i projekte u zajednici, a po završetku edukacije će osmisliti i realizovati najmanje jedan projekat. 

Prijave je moguće izvršiti direktno u Omladinskom klubu Kiseljak, na broj telefona 035 312 931 ili mail fondtz@fondacijatz.org. Prva radionica bit će održana 6. oktobra 2018. godine u prostorijama Mjesne zajednice Kiseljak.