04.12.18

Konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice''

Fondacija tuzlanske zajednice  organizuje konferenciju pod nazivom ‘’Ja sam junak/junakinja svoje zajednice’’ u petak 7. decembra 2018. godine u Narodnom pozorištu u Tuzli sa početkom u 14:00h.

Konferencija ‘’Ja sam junak/junakinja svoje zajednice’’ predstavlja finalni događaj uspješno realizovane kampanje “Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018“  putem koje Fondacija tuzlanske zajednice promoviše vrijedne mlade ljude i omladinske organizacije kao istinske junake i junakinje svoje zajednice,  te udružuje sredstva i resurse iz lokalnih izvora i usmjerava ih kao podršku ovim mladim ljudima u implementaciji svojih ideja. 

Konferencija ˝Ja sam junak/junakinja svoje zajednice˝ jedan je od niza događaja kojim Fondacija tuzlanske zajednice obilježava jubilej ''15 godina postojanja''. Konferencija je prilika da se promovišu vrijedni mladi ljudi-istinski junaci i junakinje svojih zajednica i predstave rezultati podrške mladima u tuzlanskoj regiji.
 
''Želimo da promovišemo mlade ljude koji su vrijedni, koji uče, volontiraju, imaju ideje i teže ka njihovoj realizaciji. To su mladi koji koriste sve prilike koje im se ukažu, mladi koji su uistinu vrijedni pažnje. Njih nemate priliku vidjeti na televiziji, iako bi trebali da budu viđeni jer zaslužuju sav medijski prostor.''-kazala je Mirha Skakić, koordinatorica Programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice. 

Osim predstavljanja aktivnih mladih, na ovogodišnjoj konferenciji biće uručena posebna priznanja u kategorijama:
- za izuzetan doprinos u radu i razvoju mladih (udruženje)
- za izuzetan doprinos razvoju omladinskog sektora i osnaživanju mladih (pojedinac)
- za izuzetan volonterski angažman u radu Omladinske banke u 2018. godini (pojedinac)
- za najbolje implementirani omladinski projekat u 2018. godini (udruženje)
- za izuzetan doprinos podršci mladih (preduzeća)

˝Problem nezaposlenosti mladih je metastazirao u masovni egzodus mladih, zato je više nego potrebno ulagati u mlade i kreirati ambijent u kojem mladi žele da ostanu i da se razvijaju. Svi moramo više pažnje posvetiti mladima. Mladi su resurs i ne plašim se za pametne mlade ljude-oni će se snaći, ali se plašim da će se snaći negdje drugo, u ambijentu koji im daje mogućnost da se dalje razvijaju. Zato konfernecijom i drugim aktivnostima koje organizujemo želimo skrenuti pažnju na mlade, oni su istinski junaci i junakinje svoje zajednice i zaslužuju podršku i takav ambijent.˝-kazao je Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice'' održava se početkom decembra simbolično zbog Međunarodnog dana volontera. 

''Ovo je prilika da zajedno vrednujemo volonterski rad i doprinos razvoju zajednice koji nesebično daju članovi odbora omladinskih banaka, nosioci projekata, ali i svi aktivni mladi iz našeg okruženja.''-kazala je Samira Salihović, asistentica na Programu za mlade Fondacije tuzlanske zajednice. 

Fondacija tuzlanske zajednice je u ovoj godini, u kojoj slavi 15 godina postojanja, izdvojila skoro 100.000,00KM podrške mladima od čega je 38.000,00KM uloženo kroz kampanju ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝
U petak, u Narodnom pozorištu u Tuzli očekuje se više od 200 prisutnih, uključujući nosioce omladinskih inicijativa kao i predstavnike biznisa koji su podržali ovu kampanju.