12.04.19

Prvi sastanak ekspertne grupe u okviru istraživanja "Vitalni znaci"

Jučer, 11. aprila 2019. godine, održan je prvi sastanak Ekspertne grupe u okviru istraživanja o kvaliteti življenja na području TK „Vitalni Znaci 2019“. Ovo je treće takvo istraživanje koje je  Fondacija tuzlanske zajednice pokrenula s ciljem dobivanja relevantnih podataka o stanju i trendovima u lokalnim zajednicama TK, a koje utiču na kvalitet življenja građana. Ekspertnu grupu čine predstavnici 16 institucija koji su na ovom sastanku diskutovali o  oblastima istraživanja i indikatorima koji će se prikupljati iz sekundarnih i primarnih izvora. Očekujemo da će anketiranje građana započeti krajem aprila, nakon što stručnjaci odrede konačnu listu indikatora.

Šta postižemo istraživanjem o kvaliteti življenja?

 • Identifikujemo ključna pitanja za razvoj lokalnih zajednica u više oblasti čime dobivamo potpuniju sliku društvenih trendova, ključnih potreba i mišljenja građana o mjestu u kojem žive i rade.
 • Građani imaju uvid u rezultate istraživanja i može biti osnova za nove ideje. Time stvaramo dobra polazišta za saradnju i zajedničko djelovanje između tri sektora.
 • Izvještaj nam pomaže u promociji filantropije i distribuciji grantova, te pokretanje novih inicijativa.
 • Metodologija uključuje domaću akademsku zajednicu i stručnjake  čime se stvara relevantnost i kredibilitet, ali i građane kako bi se dobila jasna percepcija i osjećaj građana o vitalnosti zajednice.

Vitalni znaci i UN Globalni ciljevi

U svom trećem izvještaju o kaliteti življenja, Fondacija tuzlanske zajednice će povezati rezultate istraživanja sa UN Globalnim ciljevima kako bi:

 • Stavili Globalne ciljeve na Dnevni red kroz  „Vitalne znake“
 • Edukovali građane i podstakli nove ideje da se suočimo sa lokalnim i globalnim izazovima istovremeno.
 • Dali novi okvir za programe koje samostalno pokreć Fondacija i koje podržava putem grantova.
 • Okupili  tri sektora oko Globalnih ciljeva i pokrenuli zajedničke inicijative.
 • Stvorili novu platformu za saradnju sa društveno odgovornim preduzećima i njihovu podršku lokalnim inicijativima.

Odabrane oblasti istraživanja

 1. Zdravlje i rekreacija
 2. Stanovanje
 3. Jaz između bogatih i siromašnih
 4. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
 5. Osjećaj bezbjednosti
 6. Mogućnosti za početak i migracije
 7. Kultura i umjetnost
 8. Životna sredina i okruženje (lokalna mobilnost)
 9. Ekonomija, poduzetništvo, rad i zapošljavanje
 10. Pripadnost i vodstvo

Prijedlog od oko 200 indikatora će biti revidiran od strane Eksepertne grupe do 22.4.2019.

Ekspertna grupa

 1. MUP TK, Abir Hadžić, Načelnik Odjeljenja za analitiku i planiranje
 2. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Amra Imamović, Stručni savjetnik za uspostavu i održavanje GIS sistema
 3. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Suada Selimović , Stručna savjetnica
 4. Ministarstvo zdravstva, dr. Azabagić Amir, Stručni savjetnik
 5. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Dželmina Huremović, Pomoćnik ministra za trgovinu i turizam
 6. Ministarstvo obrazovanja i nauke, Firet Vrtagić, Šef Odsjeka za obrazovanje i nauku
 7. Ministarstvo privrede    Nisveta Osmić, Erna Kusturica, Pomoćnik ministra za poduzetništvo i obrt, Pomoćnik ministra za razvoj
 8. Grad Tuzla, Eldina Čustović, Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti
 9. Pedagoški zavod TK, Mehdin Selimović, Stručni savjetnik za PM grupu predmeta
 10. Zavod za javno zdravstvo TK, Aida Pašić, Rukovodilac sektora
 11. JU Služba za zapošljavanje TK, Selma Delić, Šefica Biroa Tuzla
 12. UG Vive žene, Pamela Bukvić, Asistentica u administraciji
 13. UG IC Lotos, Suvad Zahirović, Izvršni direktor
 14. UG Agora Centar , Vedrana Dautović, Dipl socijalni radnik
 15. Centar za podršku organizacijama "Censor", Jasminka Tadić Husanović, Predsjednica
 16. Centar za ekologiju i energiju, Džemila Agić, Direktorica

Prikupljanje podataka

Podatke koje ne možemo dobiti prikupljanjem iz takozvanih „sekundarnih“ izvora (baze podataka različitih organizacija i sl.), biće prikupljeni metodom anketiranja.  Upitnik će sadržavati 75 anketnih pitanja različitog formata (otvorena i zatvorena pitanja) grupisana prema različitim oblastima.

Koristiće se „Face - to – face“ metoda anketiranja, dok će 20 volontera Fondacije tuzlanske zajednice, i Ekonomskog fakulteta u Tuzli, u ulozi anketara, dobiti obuku za provođenje istraživanja.

Broj anketara na terenu biće podjeljen proporcionalno veličini Općine/Grada. Anketiranje će trajati 2-3 sedmice počev od kraja aprila. Ciljana populacija su osobe nastanjene u svih 13 Općina/Gradova TK,, urbanoj i ruralnoj sredini, starosne dobi između 15 i 80 godina, oba spola.

Više o rezultatima dosadašnjih istraživanja na www.vitalniznaci.ba