17.04.19

Mreža aktivnih zajednica bogatija za 8 novih članica

Mreža aktivnih zajednica, koja okuplja aktiviste iz lokalnih zajednica, posvećene poboljšanju uslova života u svojim zajednicama od ove godine bogatija je za 8 novih članica. 
Članice Mreže su zajednice koje formiraju i učestvuju u radu lokalnih grupa za razvoj zajednice. Ove zajednice potiču i održavaju demokratski dijalog, građansko učešće i organizovanje na mikro lokalnom nivou (mjesne zajednica). Cilj mreže je unapređenje uslova življenja i društvene povezanosti kroz radne  i društvene akcije za promjene  u svrhu dobrobiti svih stanovnika.

Mreža aktivnih zajednica trenutno broji 15 članica, zajednica sa područja 5 općina Tuzlanskog kantona i to: Gornja Tuzla, Simin Han, Grabovica, Solina, Par Selo, Dobrnja, Kiseljak (Grad Tuzla); Prokosovići, Bikodže (Općina Lukavac); Šerići, Priluk, Gornje Živinice (Općina Živinice); Hrasno (Općina Kalesija); Tinja, Lisovići (Općina Srebrenik);
Na posljednjem sastanku Upravnog odbora MAZ-a, donešena je odluka o uslovnom prijemu 8 novih zajednica . Mreži su pristupili  Seljublje, Ši Selo, Lipnica Srednja, Babice, Bokavići, Turija, Gnojnica i Drijenča. U subotu 13.04. u prostorijama MIOC-a Tuzla, predstavnici ovih zajednica učestvovali su na forumu Prezentacija Modela organizovanja zajednice. 

Nove zajednice će u narednom periodu oformiti lokalne grupe za razvoj, raditi na izradi dokumenta analiza zajednice i akcionog plana, nakon čega će Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica donijeti odluku o konačnom prijemu zajednica u članstvo.

Novim članicama Mreže želimo dobrodošlicu i sretan rad!