03.03.20

Džana Sultanić: Upoznajte studenticu Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli i stipendisticu Fonda Prometej

Fond za stipendiranje “Prometej” je osnovan u augustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. Mladi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa velikim izazovima u periodu studiranja. Troškovi za knjige, smještaj i hranu mogu biti jako velike, a sredstva koja dobiju od roditelja ili koja mogu zaraditi od povremenih sezonskih poslova su skromna i često nedovoljna. Zbog toga Fond Prometej svake godine dodijeljuje stipendije studentima koji su se istakli u svom akademskom radu i društvenom aktivizmu.

Upoznajte Džanu, studenticu Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli I stipendisticu Fonda Prometej. Pored osebujnog dosadašnjeg društvenog angažmana, borbe za jednakost i ljudska prava, Džana rado ističe i da je od malih nogu veliki patriota. Kaže da ne treba donositi olako zaključke o ljudima i da želi biti osoba koja će uticati na promjene negativnih stavova društva. Čast je biti podrška i dio životne priče ovakvih mladih ljudi.

Za sebe kaže da je jako aktivna osoba i uključena u mnoge volonterske aktivnosti i projekte. Volontirala sam u mnogo nevladinih organizacija a posebno bih izdvojila volonterski rad sa djecom u riziku u Dnevnom centru za djecu u riziku u Bijeljini te svoj voloterski angažman u projektu „Stariji brat- starija sestra“ u udruženju Zemlja djece u BIH. Ja sam osoba koja mnogo voli da pomaže drugima i zbog toga sam i upisala ovaj studij. Smatram da dosta mogu doprinijeti našoj zajednici kroz rad, trud i zalaganje.

Za Džanu društveni angažman predstavlja posebnu vrstu angažmana kroz koji jačamo naše društvo i zajednicu.

 Od početka mog studija bazirala sam se i težila da se što više uključim u razne aktivnosti u našoj zajednici jer sam smatrala da je to od neprocjenjivog značaja za sve nas. S obzirom da smatram da je to jako potrebno i korisno nama i našem društvu nastavila sam sa svojim društvenim angažmanom i naravno da ću i u budućnosti nastaviti. Za mene društveni angažman predstavlja i priliku da mi mladi promijenimo nešto, da djelujemo aktivno na raznim nivoima što nam daje posebnu snagu, jača naše vještine i pomaže nam da budemo što uspješniji članovi društva.

Smatra da se za ovo društvo vrijedi boriti.

Trebamo se boriti za naše društvo baš onako kako su se naši preci borili. Oni su nam dali slobodu, dali su nam priliku da mi danas možemo slobodno djelovati, izražavati naše mišljenje i naravno doprinositi društvu na razne načine. Ja se uvijek baziram na pozitivne stvari i to me održava i dodatno motiviše da djelujem i da se borim za sve nas, naša prava. Smatram da bez obzira kakvo je ovo društvo naše je i naša je dužnost i zadaća da mi činimo sve da napravimo jednu bolju, pozitivniju zajednicu sa više prilika. Ako mi nismo spremni za to i ako mi to ne želimo ili nam nije bitno onda će naša zajednica potonuti još dublje nego sada. Na nama mladima je svijet i tako trebamo razmišljati i time se voditi kako bi pospješili naše društvo u globalu.

Džana kaže da je stipendija važan vid podrške za mlade u Bosni i Hercegovini i da im pruža jedan okvir samostalnosti i dodatni vjetar u leđa.

Smatra da su je društeni angažman i studiranje podjednako oblikovali kao osobu i da obje ove stavke uzajamno djeluju na pojedinca.

Studiranjem dobijam  znanja koja su mi potrebna kako bih mogla društveno djelovati s obzirom da ja radim sa djecom u riziku. To znanje utiče na formiranje vještina koje mi pomažu u radu i mislim da bez toga moj rad i angažman ne bi bio potpun. S druge strane ako nisam društveno anganžovana moja znanja i vještine bi mi bila nepotrebna. Smatram da mnogo više saznajem i djelujem kada je u pitanju društveni angažman nego samo studiranje ali da  je studiranje neophodno kako bih imala dobru podlogu za rad. Tako da je po meni oboje jako bitno i treba da bude prisutno kako bih ja dala svoj maksimum u društvu i postala društveno koristan član zajednice.

Aktivizam usmjeren na njegovanje i očuvanje antifašističkih vrijednosti jedan je od uslova za dobivanje stipendije po želji osnivača Fonda Prometej, Džana kaže:

Fašizam  se danas manifestuje na drugačije načine i pogađa cijelokupno društvo i našu zajednicu. Ta borba protiv fašizma i oblika fašizma koji su danas prisutni je važna jer bez nje naše društvo neće biti onakvo kakvo težimo da bude. Mi smo dužni kao mladi i zajednica da zajedno djelujemo i da se borimo protiv takvih oblika fašizma i da gradimo jedno zdravo, pozitivno, podržavajuće društvo.

Džana je djevojka koja vjeruje u druge šanse, i u budućnosti se vidi na radnom mjestu odgajatelja u zatvoru.

Kaže da od početka studija teži ka tom radnom usmjerenju jer je to ono u čemu se  pronašla i ono čime bi voljela da se bavi cijeli život. Na taj način moj doprinos pojedincima i društvu bio bi velik. Uvijek sam smatrala da svi ljudi imaju pravo na drugu šansu i da ništa ne treba shvatati olako i olako donositi zaključke o nekome. Ja ću se boriti da ostvarim svoje ciljeve i da budem ta osoba koja će uticati na promjene negativnih stavova društva. Svakako se vidim u Bosni i Hercegovini  i ne planiram otići iz svoje države.

Mladima koji planiraju napustiti Bosnu i Hercegovinu poručuje da:

Preporučila bi im da se više aktiviraju u smislu pokušaja pronalaska posla ovdje i da pokušaju da istraže svoje mogućnosti zaposlenja u Bosni i Hercegovini. Također, preporučila bi im da prvo pokušaju da se ostvare ovdje i ako već planiraju napustiti našu državu da se informišu dovoljno o životu i prilikama rada u inostranstvu. Smatram da nigdje nije savršeno i da mi trebamo raditi svakako na sebi i svojim mogućnostima. Željela bih još reći da mladi nikada ne zaborave da postoji mnogo bitnijih stvari od novca.