08.03.20

Forum na temu „Uloga žene u razvoju lokalne demokratije“ 

Fondacija tuzlanske zajednice organizuje forum na temu „Uloga žene u razvoju lokalne demokratije“ koji će se održati 10. marta 2020. godine sa početkom u 13:00h u prostorijama Društvenog centra Kiseljak.

Organizacijom foruma Fondacija nastoji aktuelizirati temu rodne ravnopravnosti i ohrabriti žene za veći društveni angažman u životu zajednice i borbu za svoja prava. Takođe, forum je jedan od načina za podizanje svijesti javnosti o nedovoljnoj zastupljenosti žena u procesima donošenja odluka.

Forum je otvoren za građanstvo a posebno je namijenjen ženama sa područja MZ Kiseljak, članicama neformalnih grupa žena sa područja Kiseljaka, predstavnicima Lokalne grupe za razvoj Kiseljak, predstavnicima organizacija i institucija koje djeluju na Kiseljaku, članicama Mreže aktivnih zajednica, te ostalim zainteresovanim građanima.

 

Učesnice u panelu su:

  • Dajana Bakić, moderatorica

Panelistice:

  • Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost
  • Azra Gazibegović Šimić, vijećnica u Gradskom Vijeću Tuzla
  • Aida Mustačević Cipurković, edukatorica i psihoterapeutkinja u UG Vive žene Tuzla
  • Amela Kukuruzović, pedagogica OŠ Kiseljak
  • Azra Beganović, aktivistica Kluba mladih Roma