POZIV ZA DOSTAVLJANJE - PONUDA ZA EVALUACIJU PROJEKTA

„Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝ 2017-2020

Pozivamo zainteresirane profesionalce da dostave ponude za angažman eksternog evaluatora/ice za potrebe izvršenja kvalitativne i kvantitativne procjene relevantnosti, efektivnosti, efikasnosti i održivosti projekta ˝Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝ kojeg implementira Fondacija tuzlanske zajednice uz partnersku podršku Freudenberg fondacije i Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ), u periodu od novembra 2017. do januara 2021.

Svrha

Svrha evaluacije jeste da utvrdi stepen ispunjena postavljenih ciljeva i utjecaja projekta na korisničku grupu, te da identifikuje snage i slabosti projekta radi dobivanja preporuka za nastavak aktivnosti na polju jačanja korisničkih grupa i lokalne zajednice Kiseljak.

Rezultate evaluacije će Fondacija tuzlanske zajednice koristiti za unapređenje postojećeg, ali i za razvoj novih, sličnih programa i pristupa u drugim zajednicama. Partner na realizaciji projekta, Freudenberg Fondacija, će rezultate koristiti u svrhu lakšeg planiranja dalje podrške lokalnom partneru.

Zadatak i metodologija

Evaluacija će obuhvatiti projektne aktivnosti realizirane u periodu od 01.11.2017. do 30.06.2020. na geografskom području MZ Kiseljak, Grad Tuzla. Zadatak evaluatora/ice jeste da izvrši procjenu relevantnosti, efektivnosti, efikasnosti i održivosti projekta. Rok za provedbu evaluacije je maksimalno 3 mjeseca, i to počev od 01. jula 2020. godine. Fondacija tuzlanske zajednice očekuje od angažovanog evaluatora/ice da nacrt izvještaja dostavi do 30.08.2020., na bosanskom jeziku, a finalni izvještaj do 30.09.2020., na bosanskom i engleskom jeziku.

Prilog:

- Projektni zadatak

- Osnovne informacije o projektu (zainteresovani kandidati mogu tražiti na mail fondtz@fondacijatz.org)

Profil evaluatora/ice

Angažovani evaluator/ica treba da ima sljedeće kompetencije:

1. Univerzitetsko obrazovanje društvenog smjera,

2. Odlično poznavanje i razumijevanje rada i uloge organizacija civilnog društva,

3. Minimum pet godina iskustva u području projektnog menadžmenta i upravljanja projektima financiranim od strane međunarodnog donatora,

4. Minimum tri godine iskustva u području evaluacije projekata iz oblasti društvenih intervencija,

5. Odlično poznavanje engleskog jezika,

6. Kooperativnost, dobre komunikacijske vještine i spremnost na timski rad;

Plaćanje

Predviđeni honorar za izvršene usluge eksternog evaluatora/ice će biti uplaćen nakon prihvaćenog finalnog izvještaja. Fondacija tuzlanske zajednice za predviđeni angažman neće snositi troškove smještaja, prevoza i drugih operativnih troškova.

Rok za dostavljanje prijava

Ponude za angažman eksternog evaluatora/ice dostaviti na e-mail adresu fondtz@fondacijatz.org do 21.06.2020. godine do 24.00 sata.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje. Svi ponuđači će do 26.06.2020. biti obavješteni o ishodu procesa odabira najbolje ponude.

Prijava treba sadržavati:

1. Biografiju evaluatora/ice sa opisom relevantog iskustva (reference),

2. Jasan i precizan opis metodološkog pristupa koji će biti korišten tokom evaluacije,

3. Finansijsku ponudu.

Napomena: Sa odabranim evaluatorom/icom obavit će se dodatno usaglašavanje metodologije evaluacije.