30.07.20

Rezultati podrške iz Fonda Volim Tuzlu 

Fond Volim Tuzlu je osnovan 2003. godine s ciljem motiviranja građana da uzmu učešće u razvoju zajednice kako bi se unaprijedili uslovi življenja u Gradu Tuzli. Podrškom iz ovog Fonda želimo ojačati rad civilnog sektora i potaknuti organizacije civilnog društva na realizaciju različitih projekata s ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva, promocije volonterizma i aktivizma, rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina, i sl.

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Volim Tuzlu, donijela je na sastanku 22.07.2020., odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 11 aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa u Tuzli pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama od 19.05. do 21.06.2020. te odlučila podržati ukupno 6 projekata, od čega je 5 projekata podržano uslovno:

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla

UG

Dan italijanske kuhinje u Tuzli 2020

880,00

880,00

UKUPNA PODRŠKA

 

 

 

880,00

 

Komisija je pet (5) projektnih prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantima, ukoliko obezbijede dozvole/saglasnosti od nadležnih gradskih službi za realizaciju projekta. Rok za dostavljanje dozvole je 31.10.2020. U slučaju da ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Uslovno odobreni iznos/KM

Neformalna grupa građana Mandići MZ Tušanj

NG

Dječije igralište u Mandićima

1.984,66

1.984,00

Neformalna grupa građana MZ Slavinovići

NG

Školski cvjetni most

1.997,30

1.997,00

Neformalna grupa građana MZ Donja Obodnica

NG

Zabavni park ''Vakuf'' Donja Obodnica

1.996,44

1.996,00

Neformalna grupa Etažni vlasnici zgrade

NG

Za ljepši i lakši život

2.000,00

2.000,00

Udruženje ”Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“

UG

Street Art Magija

1.960,00

1.960,00

UKUPNO

9.937,00

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 31.10.2020. godine.

Datum potpisivanja Ugovora sa dobitnicima granta će biti naknadno definisan, te će dobitnici granta biti kontaktirani putem mail-a za dodatne informacije.  

Više o podržanim projektima:

Street Art Magija

U samom centru Grada Tuzle postoje mnogi prominentni objekti i lokacije koji su zapušteni i odbojni, a samo malo rada i kreativnosti je potrebno da isti postanu atraktivne lokacije koje privlače posjetioce, turiste i biznise. Odgovorne strane ne znaju koje aktivnosti, tehnike i prakse mogu promjeniti stanje ka boljem. U gradu ipak i dalje žive oni koji znaju kako to postići putem Street Art Magije! Imaju entuzijazam i vještine, a potrebni su im samo alati i minimalna finansijska pomoć da to i ostvare. Volonterski tim od 6 mladih umjetnika/ca i aktivista spremni su da putem vizuelnih i scenskih aktivnosti, prilagođenih otvorenim prostorima, donesu prijeko potrebnu promjenu. Oni će angažovati i dodatne učesnike kako bi kroz tri glavne aktivnosti (likovnu, muzičku i teatarsku) uspjeli da osvijetle izabranu oronulu lokaciju u gradu (Zlatarska Ulica). Vještinama glume, muziciranja i crtanja kroz pokret, emocije, zvuk, glas, riječi, buku, boje, svijetlo, oblike – pokazati će primjerom kako može drugačije i bolje, a da nije komplikovano i skupo. Lokacije i objekti će se fizički uređivati (popravke, čišćenje, bojenje, svijetlo), ali takođe će dobiti pokret (teatar) i zvuk (muziku) kako bi efekat bio potpuniji i upečatljiviji.

DJEČIJE IGRALIŠTE U MANDIĆIMA

Mještani Mandića žele da realizuju projekat "Dječije igralište u Mandićima" bi uspjeli da djeca  osjećaju pripadnost svojoj lokalnoj zajednici Mandići, da kao i drugi vršnjaci imaju mogućnost da u neposrednoj blizini svoga doma imaju siguran teren za igru, zabavu i druženje. Aktivizmom i volonterskim radom pokrenuli bi ostale mještane da zajedno urade za dobrobit svojoj djeci i zajednici, doprinos volonterskim radom je i dobar primjer djeci-budućim generacijama koji trebaju da njihovim pozitivnim primjerom nastave da ubuduće se brinu ne samo o igralištu nego  o cijelom naselju, MZ, gradu, uopšteno društvu jer na njima svijet ostaje.

ŠKOLSKI CVJETNI MOST

 NEFORMALNA GRUPA GRAĐANA MZ SLAVINOVIĆI kroz projekat sanacije postojećeg mostića koji vodi prema centru Slavinovića, želi poboljšati uslove života i podići stepen sigurnosti djece i odraslih koji svakodnevno prolaze preko tog mosta. Za sanaciju mosta bi bilo potrebno pojačati postojeću konstrukciju ograde i nosača dasaka i promijeniti daske na mostu. Vjeruju da će ovim projektom riješiti problem koji je od velikog značaja za sigurnost i bezbijednost sugrađana, prije svega djece koja svakodnevno prelaze preko mosta na putu do obližnje škole. Sanacijom mosta učiniti će mnogo za svoje naselje, MZ i društvenu zajednicu uopšte.

DAN ITALIANSKE KUHINJE U TUZLI 2020

Projekat Dan italijanske kuhinje u Tuzli u 2020. godini je nastavak tradicije održavanja manifestacije kojom se promoviše kulturno djelovanja tuzlanskih Italijana, gastronomija Italije i grada Tuzle kao kulturnog centra. Projekat će se realizovati po već uhodanom metodološkom konceptu gdje članice udruženja priprema kod kuće italijansku gastro ponudu i besplatno dijeli građanima. U 2020. godini koncepcija manifestacije je drugačija u odnosu na prethodne manifestacije, jer je dogovoren dolazak tri profesionalna italijanskih kuhara u Tuzlu. Pored profesionalnih kuhara. Planiran je muzički nastup pjevačkog društva udruženja Italijana. Kompletna projektna aktivnost se realizuje na volonterskoj osnovi. Aktivnosti koje se realizuju u projektu su ujedno i aktivnosti koje doprinose očuvanju multietničnosti grada i povećanju turističke ponude u gradu.

ZA LJEPŠI I LAKŠI ŽIVOT

Projekat zelena bašta na krovu idejno je zamišljen od strane grupe Etažni vlasnici zgrade u ulici ZAVNOBIH-a, kao ozelenjavanje zajedničkog dijela u stambenom objektu koji bi svojim izgledom dao jednu novu dimenziju urbanoj sredini kakav je grad Tuzla. Mogućnost boravka na svježem zraku, pogotovu u ljetnim mjesecima, za osobe treće životne dobi je od izuzetne važnosti. Oživotvorenjem ove ideje bili bi primjer i podstrek za druge, a grad Tuzla bi bio pionir u ovakvim projektima, pogotovo na zgradama koje su preko 55 godina stare. Jedan ovakav prostor idealan je i za boravak male djece sa roditeljima. Zbog aktivnog korištenja prostora i od strane djece poseban fokus u prvoj fazi je na izgradnji sigurnosno-zaštitne ograde koja će svim korisnicima pružiti osjećaj sigurnosti i zaštite

ZABAVNI PARK ''VAKUF'', DONJA OBODNICA

Projekat izgradnje zabavnog parka za djecu NG građana MZ Donja Obodnica smatra velikim korakom za njihovu društvenu zajednicu. Planiraju djeci iz svoje MZ omogućiti da kao i djeca drugih MZ našeg Grada Tuzla imaju priliku da osjete igru, zabavu te da rado borave na otvorenom i uživaju u svom djetinjstvu. Na prostoru gdje planiraju urediti zabavni park postoji tradicija stara desetljećima, gdje su se igrali njihovi pradjedovi, djedovi, očevi, Takozvani Vakuf je oduvijek bio mjesto okupljanja djece, omladine pa i odraslih, gdje su se igrale prve igre, desile prve radosti, ljubavi. Danas je to zapušteni komad prostora koji žele oživjeti i spasiti ga od zaborava, Ovim projekom će riješiti glavni nedostak u selu, što smatraju ozbiljnim problemom i jednim od mogućih razloga odlaska njihove djece u grad, susjedne opštine pa i države. Iz tog razloga žele riješiti problem socijalizacije u društvenoj zajednici sela, vratiti život u selo i sačuvati mladost. Cilj je napraviti atrakciju i za igru djece okolnih sela te i njima pomoći i pokazati im dobar primjer kako je moguće ostvariti mnogo za porodicu samo kad su nam djeca sretna i vesela.