Faruk Hodžić je zvanje Bachelora engleskog jezika i književnosti stekao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te se neposredno po završetku studija volonterski uključuje u rad Agora Centra kao voditelj kursa engleskog jezika za djecu, gdje se prvi puta upoznaje sa radom Fondacije tuzlanske zajednice. 
Uporedo sa volonterskim angažmanom, Faruk svoj pripravnički staž odrađuje u Ekonomsko hemijskoj školi u Lukavcu, te mu je prvi radni angažman bio u istoj školi kao profesor engleskog jezika.
Kroz volonterski angažman u Agora centru koji je trajao 2 godine , obavljao je i funkciju mentora za voditelje jezičkih kurseva za djecu.
Faruk, u saradnji sa JU Javna biblioteka Lukavac i JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, pokraj svog imena već ima i prevedene dvije knjige, Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac – Zbornik radova i  Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac – Zbornik sažetaka.
Od septembra  2016. godine, Faruk počinje raditi u Fondaciji tuzlanske zajednice kao edukator na projektu ''Edukacijom do efikasnog upravljanja populacijom pasa na TK'', koji se provodi u svim osnovnim školama Tuzlanskog kantona.
Predanost i marljivost u radu su uz cjeloživotno učenje i aktivizam veoma važni faktori za uspjeh, kako u privatnom tako i u poslovnom životu, smatra Faruk.