Tarik Baraković, koordinator programa filantropije

Tarik Baraković je započeo svoj radni angažman u Fondaciji 2017. godine kao koordinator UNDP projekta za poduzetništvo. Od januara 2018. godine, preuzeo je ulogu i koordinatora programa filantropije.

S obzirom da je dugo vremena proveo u radu sa poduzetnicima i u biznis sektoru, Tarik ima poseban senzibilitet prema ovom segmentu, tako da veliki dio svog vremena provodi analizirajući poslovne prilike u BiH ekonomiji.

Tarik u FTZ donosi nove vrijednosti, kulturu, energiju, znanje koje se uklapaju fondacijine vrijednosti i dižu ih na jedan drugačiji nivo. Tarik je posljednjih 14 godina je skoro neprekidno u formalnom radnom odnosu na raznim pozicijama u marketingu, prodaji i menadžmentu. Već više od 7 godina se bavi držanjem treninga iz oblasti prodaje, komunikacije u prodaji i finansijske edukacije. Preko 6 godine radio je u mikrokreditnoj fondaciji na poslovima marketinga.

  Po zanimanju je magistar ekonomskih nauka, a trenutno je u fazi izrade doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Uživa u planinarenju, vožnji biciklom i košarci. Hobi mu je slikarstvo.

Tarik kaže da je „nakon višegodišnjeg rada u velikim korporacijama naučio da su radna atmosfera i kultura komunikacije najveći motivacijski faktor u organizaciji. Zato se uvijek zalaže za prijatnu radnu atmosferu u kojoj će se svako osjećati slobodan da ulaže najbolje od sebe. U potpunosti je sposoban razumjeti viziju, napraviti strategiju i ispratiti je zajedno sa timom motiviranih.