preloader__image

Komisija donijela odluku o dodjeli stipendija iz Fonda Prometej

Komisija za dodjelu stipendija iz Fonda Prometej je zasijedala 24. Novembra 2021. godine kada su izvršili uvid i bodovanje svih 19 pristiglih prijavnih obrazaca na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu i Proceduri za dodjelu stipendija Fonda Prometej, a po osnovu dosadašnjeg angažmana u zajednici, ekonomskog statusa, uspjeha tokom studija, te motivacionog pisma koje afirmiše građanske slobode, demokratiju, antifašizam, sekularizam i solidarnost, kao i intervjua.

Imajući u vidu iznos prikupljenih donatorskih sredstva do dana zasjedanja Komisije,  Komisija je donijela odluku da podrži četiri (4) studenata sa najvećim brojem bodova:

  1. Dženita Joldić – Medicinski fakultet;
  2. Azra Čičkušić - Filozofski fakultet;
  3. Elma Mehanović - Medicinski fakultet i
  4. Melina Hodžić – Fakultet elektrotehnike.

Ovim putem, želimo čestitati stipendistima Fonda Prometej i pohvaliti njihovo zalaganje za izgradnju prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva!

Njihov  društveni angažman, ali i uspjeh na fakultetu su prepoznali svi članovi Komisije, što se jasno vidi po visokom broju bodova koji ih je izdovjio od ostalih kandidata.  Cjelokupnu rang listu sa dodjeljenim bodovima svim prijavljenim kandidatima možete pogledati u nastavku:

R.br.

Ime i prezime

Ukupno

  KANDIDATI KOJI SU DOBILI STIPENDIJU:  

1

Dženita Joldić

399,62

2

Azra Čičkušić

399,37

3

Elma Mehanović

383,25

4

Melina Hadžić

347,25

  KANDIDATI KOJI NISU DOBILI STIPENDIJU:  

5

Ernes Halilović

346,96

6

Ajla Glumčević

335,75

7

Amila Tursunović

333,75

8

Nikolina Mosković

333,00

9

Aid Begović

303,87

10

Jasmina Lugavić

301,87

11

Amra Šehić

296,25

12

Amina Smajić

295,25

13

Faruk Kajtazović

286,62

14

Lamija Alić

274,00

15

Ajla Šljivić

234,87

16

Jasmina H.Mešanović

225,00

17

Selđana Hadžihrustić

207,50

18

Ajla Dedić

205,87

19

Medin Kovačević

150,00

U ime osnivača Fonda Prometej, želimo da se svima zahvalimo na interesovanju i podnesenim prijavama. 
 
Osnivači Fonda Prometej i Fondacija tuzlanske zajednice se nadaju da će u narednoj godini povećati krug donatora ovog fonda i tako osigurati veći broj stipendija za sve one koji se ističu svojim društvenim angažmanom i zalaganjem za vlastitu dobrobit i razvoj društva.  Više o načinima doniranja i radu Fonda možete pogledati na: http://doniraj.ba/project/view/fond-za-stipendiranje-prometej
Osnivači fonda Prometej u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice će pripremiti plan ličnog razvoja i grupnog rada sa svim aplikantima u saradnji sa vodećim stručnjacima u BiH. Plan će se odnositi kako na one studente koji su dobili stipendije, tako i na ostale motivirane aplikante koji imaju iskazanu želju da rade na unaprijeđenju životnih kompetencija. 
Ukoliko do sada niste bili član neke organizacije civilnog društva, preporučujemo vam da se što prije uključite i da na taj način doprinesete svom ličnom razvoju i razvoju bosanskohercegovačkog društva u cjelini.  Time ćete ostvariti  veće šanse da u narednim  godinama postanete  stipendista Fonda Prometej.

Fond za stipendiranje Prometej je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. ˝Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija˝, poručuju osnivači Fonda koji kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. 

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima stipendija će biti realizirano između 13. i 17.12. 2021. god. o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.