preloader__image

Društveni, kulturni, obrazovni i bilo koji drugi razvoj zajednice nije moguć bez ekonomske komponente i poduzetnog okruženja. Kako bi odgovorili na aktuelnu potrebu i doprinijeli stvaranju boljeg poduzetničkog ambijenta i prilika za samozapošljavanje u okviru ovog programa nudimo podršku malim poduzetnicima u Tuzlanskom kantonu za pokretanje malih biznisa kao i podršku nezaposlenim osobama da steknu neophodne kompetencije kako bi bili konkurentniji na tržištu rada. 

Cilj nam je kroz ovaj program doprinijeti stvaranju boljih uslova za razvoj poduzetničkog duha, zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba. Zato smo unutar programa ponudili sadržaje za jačanje poduzetničkog duha, unapređenje poduzetničkih kompetencija pojedinaca, poketanje i unapređenje malih biznisa i prihodovnih aktivnosti domaćinstva, ali i sadržaje za sticanje kompetencija za zapošljivost.

Kako bi doprinijeli stvaranju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba, u okviru programa poduzetništva organizujemo dvomjesečnu obuku kako bi potencijalne poduzetnike osposobili za pokretanje malih biznisa. Obuka traje 64 sata i sačinjenja je iz četiri modula:

  • Poduzetništvo i poslovna ideja, 
  • Proizvod i istraživanje tržišta,
  • Poslovno planiranje, marketing i plan upravljanja,
  • Operativni, finansijski i biznis plan.

Pored učešća na edukaciji svaki učesnik dobija i stručnu podršku mentora u izradi svog biznis plana.

Pored edukativne podrške, učesnicima programa pružamo i finansijsku podršku za pokretanje svog biznisa, administrativnu podršku pri registraciji, promociju biznisa, usluga i proizvoda, te mentorsku podršku u daljem razvoju biznisa.

Uporedo sa podrškom razvoju malih preduzeća u okviru programa dajemo i podršku razvoju prihodovnih aktivnosti domaćinstva. Učesnicima programa, koji se bave poljoprivredom i stočarstvom kao izvorom dodatnih prihoda za svoju porodicu i domaćinstvo, u okviru programa nudimo priliku za stručnu obuku na teme proizvodnje voća i povrća u plastenicima, peradarstva, svinjogojstva, ovčarstva, govedarstva, te priliku za finansijsku podršku za razvoj svoje djelatnosti. 

Ovaj program edukacije usmjeren je na jačanje kompetencija nezaposlenih kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi lakše pronašli posao. Program predviđa 70 sati obuke, organizovanih u 5 modula.