preloader__image

O nama

Fondacija tuzlanske zajednice je nastala združenom inicijativom građana Tuzle, Međunarodnog partnerskog programa za mlade YEPP i njemačke fondacije „Freudenberg Stiftung”.

Registrovana je kao neprofitna, nezavisna i nevladina fondacija 2. jula 2003. godine kod Federalnog ministartstva pravde u Sarajevu i od tada djeluje na području tuzlanske regije kao prva i još uvijek jedina fondacija za razvoj lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Tuzlanska fondacija radi u duhu demokratičnosti, otvorenosti, tolerancije, solidarnosti i bez političkog opredjeljenja. Njena uloga se ogleda u mobiliziranju građana i lokalnih resursa s ciljem razvoja lokalnih zajednica i poboljšanja uslova življenja u tuzlanskoj regiji.

Kao i druge “Community“ fondacije, tako i Fondacija tuzlanske zajednice predstavlja inovativan i efikasan model za povezivanje resursa i potreba na lokalnom nivou. O razvoju fondacija za razvoj lokalne zajednice na globalnom nivou možete više saznati na „Community Foundations Atlas“

Vizija Fondacije tuzlanske zajednice

Naša vizija je vitalna i perspektivna zajednica građana koji aktivnim učešćem i zajedničkim resursima stvaraju održivu i sigurnu budućnost za sve generacije.

Misija Fondacije tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice udružuje donacije i usmjerava ih na aktivnosti za poboljšanje uslova življenja u TK.  Kroz svoje programe podrške uključujemo građane u edukativne programe za demokratski razvoj zajednice, sufinansiramo građanske inicijative i razvijamo partnerske projekte za održiv razvoj zajednice. Kroz svoje programe promovišemo filantropiju i volonterizam za dobrobit društva. 

Pristupi

Fondacija tuzlanske zajednice ima sljedeće strateške pristupe:

  • u svom radu FTZ stavlja akcenat na uključivanje mladih u rad FTZ-a i razvoj društva;
  • razvoj zajednice nije moguć bez razvoja kulture učenja kroz otvoreno obrazovanje;
  • razvoj građanskog aktivizma, princip po kome Fondacija vjeruje da je investicija vremena i sredstava u aktiviste i volontere dugoročno najisplativija;
  • neophodnost građanskog sudjelovanja u razvoju FTZ-a putem Upravnog odbora i drugih tijela;
  • uvjerenje da su umrežavanje i partnerstva ključ uspjeha razvoja zajednice;
  • razvoj lokalne filantropije i dugoročno utemeljenje finansijske snage FTZ kroz zadužbeni fond.

Vrijednosti Fondacije tuzlanske zajednice

Nezavisna

FTZ posluje samostalno, gradeći partnerstva s vlastima, donatorima i drugim organizacijama iskrene odnose bez uplitanja u njenu poslovnu politiku.

Pouzdana

FTZ posluje zakonito, odgovorno i efikasno i čini sve da njeni klijenti i zainteresirane strane budu zadovoljni.

Transparentna

FTZ je transparentna u svom radu, jer redovno informira javnost i donatore o svojim godišnjim aktivnostima i finansijskom poslovanju putem godišnjih i revizorskih izvještaja.

Od povjerenja

Zakonito i stručno rukuje povjerenim finansijskim i drugim sredstvima i usmjerava ih na riješenje dugoročnih problema u zajednici.

Stručna

FTZ se stalno usavršava, stiče znanja o potrebama zajednice, te stvara unutrašnje okruženje u kome svi zaposleni svojim znanjima i kapacitetima doprinose dostizanju ciljeva organizacije.

Inovativna

FTZ stalno traži nove ideje, metode i pristupe u radu sa donatorima, korisnicima i partnerima.

Otvorena

FTZ je otvorena za saradnju sa svim građanima bez obzira na opredjeljenja i pripadnost pojedinaca i grupa sa kojima radi.

Vrijednosne propozicije

Fondacija tuzlanske zajednice će se u svom radu sa korisnicima i donatorima ponašati prema sljedećim obećanjima:

Za ciljne grupe:

Fondacija tuzlanske zajednice će jačati kapacitete lidera formalnih i neformalnih grupa kroz efikasne, pristupačne i inovativne programe podrške (u oblasti aktivnog građanstva, osnaživanja mladih i otvorenog obrazovanja), kako bi oni, na organizovan i sistematičan način, razvijali sebe i svoju zajednicu.

Za donatore:

Fondacija tuzlanske zajednice nudi siguran, jednostavan i transparentan način da donatori ulože sredstva u razvoj zajednice, a u skladu sa svojim filantropskim željama. Udruživanjem donacija povećavamo efekte ulaganja u zajednicu kroz programe podrške aktivistima, mladima, djeci i drugim osjetljivim grupama u našoj zajednici.