preloader__image

Obrazovanje u vrijeme korona virusa nije nemoguća misija

Za vrijeme pandemije korona virusa obrazovni sistem se našao na iskušenju, a pohađanje on-line nastave predstavljalo je veliki izazov roditeljima, nastavnicima, a posebno učenicima. Početkom pandemije, rizik od napuštanja obrazovanja je postao veći za mnoge učenike u BiH, posebno one iz ranjivih grupa, u kojima porodice nisu bile u mogućnosti osigurati tehničke uslove koji su bili potrebni za praćenje online nastave.

Mršić Anita je učenica šestog razreda OŠ Kiseljak, koja je kao i većina vršnjaka, zbog panedmije,  bila prinuđena da školske klupe zamjeni online učenjem. Kako kaže, na početku je bila tužna jer nije mogla ići u školu, družiti se sa vršnjacima i zbunjena jer se trebalo prilagoditi novom načinu rada iako niko nije bila sigurna šta to tačno znači.

Kako bi doprinijela smanjenju posljedica pandemije korona virusa u obrazovanju, Fondacija je u saradnji sa partnerima iz Pedagoške radionice aktivno radila na identifikaciji djece koja su u riziku od ranog napuštanja obrazovanja. U saradnji sa uposlenicima OŠ Kiseljak i uz pomoć romskih medijatora brzo je ostvaren uvid u stanje na terenu, te se došlo do saznanja da veliki broj učenika OŠ Kiseljak nema internet, računare, ili čak ni telefone kako bi mogli ostvariti vezu na školom i učestvovati u nastavi. Uz pomoć Freudenberg fondacije, Fondacija tuzlanske zajednice je već u aprilu nabavila i ustupila na korištenje 30 tableta.

Anita Mršić jedna je od učenica koja, prije nego što je dobila tablet na korištenje, nije bila u situaciji da prisustvuje online nastavi, te se istoj aktivno pridružila sredinom drugog polugodišta. Nakon početnih poteškoća u savladavanju pristupa paltformi, uz veliku posvećenost, ona je pored redovnih nastavnih obaveza koje su stizale u maju, u slobodnom vremenu uradila sve zadatke iz prethodnog mjeseca. Školsku godinu je završila uz pohvale nastavnika i odličnim uspjehom.

“Bilo je teško jer se ne ide u školu, gdje nastavnica može objasniti gradivo. Tablet mi je pomogao, jer bez toga sam mogla izgubiti razred, ali kad sam dobila tablet  uspjela sam sustići gradivo.  Nastavnica mi je objasnila kako da uđem u platformu i kako da je koristim. Stizala sam sve zadatke, ali sam zato duže radila.”

Uz veliki trud i marljivost, Anita i njena sestra Dženita uspješno su završile i ovu školsku godinu. Iako im je bilo zanimljivo pratiti online nastavu,  ipak se raduju povratku u školske klupe, jer kako kaže,  nastavnici ipak najbolje objasne u školi.

Kako kaže  Amela Kukuruzović, pedagogica OŠ Kiseljak, uz dodatni angažman škole i Pedagoškog tima omogućeno je da 68 djece iz 30 porodica bude uključeno u online nastavu u vrijeme pandemije, na čemu su posebno zahvalni roditelji djece koji su ovo naveli kao dobar primjer saradnje škole i lokalne zajednice. “Kao izuzetno uspješan primjer  ove saradnje  je i primjer naše učenice  Anite Mršić koja se  zahvaljujući toj donaciji maksimalo posvetila učenju i praćenju nastave kao što je to činila i u redovnoj nastavi i no na kakav način nije zaostajala u odnosu na svoje vršnjake.”, ističe Amela. 

Fondacija tuzlanske zajednice od srca čestita svim đacima na završetku prošle školske godine i želi im sretan polazak u školu.  Ova godina je drugačija od drugih, ali kako kažu naše sagovornice, i učenici i nastavnici su spremni za rad u redovnoj nastavi i željno iščekuju povratak u školske klupe.

***Pedagoška radionica je model kojeg provodi  Fondacija tuzlanske zajednice na području MZ Kiseljak, a na osnovu Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK, u partnerstvu sa Međunarodnim udruženjem „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla, JU OŠ Kiseljak,  JU Centar za socijalni rad Tuzla, UG Bolja budućnost, UG EURO ROM i Evanđeoskom crkvom. Projekat je finansijski podržan od strane Freudenberg fondacije i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, SR Njemačke.