preloader__image

Komisija za dodjelu grantova Fondacije tuzlanske zajednice je razmatrala četiri aplikacije za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa sa područja MZ Kiseljak, pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama u okviru Fonda Kiseljak u periodu od 17. aprila do 17. maja 2024. godin, te 4. jula donijela odluku o finansijskoj podršci za dva projekta. 

To su: 

R.br. 

NOSILAC  PROJEKTA 

PROJEKAT 

ODOBRENI  IZNOS/KM 

1 

UG “Evropski put Roma” Tuzla 

Romi su aktivni 

2.450,00 

2 

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla 

Očuvanje romske kulture i tradicije 

1.550,00 

 

                                                                                                                 UKUPNA PODRŠKA 

4.000,00 

 

Komisija je jedan projektni prijedlog uslovno odobrila, a sredstva će biti odobrena aplikantu ukoliko obezbijedi saglasnost od nadležnih institucija za realizaciju projekta. Rok za dostavljanje dodatne dokumentacije je 25. juli 2024. godine. U slučaju da aplikant ne dostavi popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan. 

 

R.br. 

NOSILAC  PROJEKTA 

PROJEKAT 

ODOBRENI  IZNOS/KM 

1 

NG građana - Studenac Ševar 3 

Čist okoliš 

3.500,00 

 

                                                                                                                 UKUPNA PODRŠKA 

3.500,00 

 

Komisija za dodjelu grantova nije odobrila dodjelu sredstava za 1 projekat i to: 

 

R.br. 

APLIKANT 

PROJEKAT 

Odobreni iznos/KM 

1 

NG  Romski aktivisti muzike i plesa, romske tradicije 

Muzika, kultura i romska tradicija 

0,00 

 

 

                               UKUPNA PODRŠKA 

0,00 

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail: inicijative@fondacijatz.org. Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

* Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koje je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond su usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan zajednice. Projekti koji se finansiraju iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice.