preloader__image

U okviru projekta „Naša zajednica je naša odgovornost“ koji Fondacija implementira uz partnersku saradnju sa USAID-om kroz program „Snaga lokalnog“, 17. jula 2023. godine objavljen je Javni poziv organizacijama civilnog društva (OCD) s područja Bosne i Hercegovine da se prijave za sufinansiranje projekata koji će im pomoći da unaprijede transparentno, odgovorno i etično poslovanje u svojim organizacijama (protokol br. 305/23). 

Na osnovu člana 33. stav 2. Statuta Fondacije tuzlanske zajednice, Javnog poziva, Zapisnika o ocjeni komisije od 7. avgusta 2023. godine, te prema prethodno utvrđenim Kriterijima (Pr.br.304/23), direktorica Fondacije tuzlanske zajednice donosi donijela je odluku o odobravanju finansijske podrška za pet organizacija civilnog društva (korisnici granta) u ukupnoj vrijednosti od 23.222 KM.

Odlukom je odobrena podrška za sljedećih pet organizacija (rezimei podržanih projekata se nalaze OVDJE): 

R.br

Organizacija

Naziv projekta

Br. bodova

Iznos podrške bez PDV-a

1

Udruženje Mreža nenasilne komunikacije 

Za vidljivu i transparentnu Mrežu nenasilne komunikacije 

71

3.899,00 

2

Biciklistički klub MTB Trebava 

Želimo raditi transparentno 

69 

4.775,00 

3

Kulturno-umjetničko društvo Lola 

Digital Culture 

61.75 

4.950,00 

4

Udruženje građana Ubuntu BIjeljina 

Odgovorni prema sebi znači odgovorni prema zajednici 

60.5 

4.998,00

5

Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra 

Mentorstvo i filantropija 

60.5 

4.600,00 

 

UKUPNO

 

 

23.222 KM

Fondacija tuzlanske zajednice će sa podržanim organizacijama potpisati ugovor o dodjeli granta u kojem će se definisati način saradnje, utroška novčanih sredstava i uslovi transparentnog i odgovornog upravljanja dodijeljenih sredstava. 

O tačnom datumu potpisivanja ugovora aplikanti će biti blagovremeno upoznati. 

Podrška nije odobrena za osam projekata koji nisu ispunili uslove i kriterije iz poziva:

R.br

Organizacija 

Naziv projekta

Broj bodova

1

Udruženje „Volonteri i prijatelji konjičke regije“ (VIPK)

„Vjeruj, al’ provjeri“

57,0

2

UG Mjesne zajednice Hrvati 1 Maj 

Vidljivi Svima 

53,5

3

Udruženja građana Naš most

Kreativni most

52,8

4

Udruženje roditelja, djece i mladih sa posebnim potrebama „I mi postojimo“

Upoznajte naš šareni svijet

49,3

5

Udruga za zaštitu prirode i okoliša

Zeleni tjedan

0,0

6

UG Tolerancijom protiv različitosti

Očuvanje prirode i kulturne nematerijalne baštine Ozren planine

0,0

7

Udruženje Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS

Osnaživanje internih kapaciteta MFS-EMMAUSa

0,0

8

NVO Mi voimo Čajniče

Rak nije bolest

0,0

Aplikanti koji nisu podržani u narednim danima će dobiti pismeni odgovor uz objašnjenje razloga zbog kojih njihovi projekti nisu podržaniPrigovor na rezultate aplikanti imaju pravo podnijeti u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice.