preloader__image

U povodu Svjetskog dana nevladinih organizacija predstavnici organizacija civilnog društva ističu transparentnost kao važan alat za jačanje povjerenja građana u rad civilnog sektora u BiH 

 

Organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini, od završetka rata naovamo, bile su generator promjena u našem društvu i krucijalne za iskorak bosanskohercegovačkog društva ka demokratskom i civilizovanom svijetu. Važnost svoje uloge pokazale su u svakoj kriznoj situaciji, od poplava u BiH 2014. godine, do nedavnog potresa u Turskoj i Siriji, međutim, izvan ovakvih kriznih situacija, dobre priče iz civilnog sektora čini se da nemaju mnogo odjeka u javnosti i među građanima.   

Zbog toga danas, 27. februara, na Svjetski dan nevladinih organizacija, predstavnici i predstavnice udruženja i fondacija iz BiH i regiona žele ukazati na važnost rada ovih organizacija u razvoju i demokratizaciji društva. Na nekoliko radnih sastanka održanih u proteklom periodu organizacije su započele i pripremu prijedloga za uspostavljanje minimuma standarda transparentnosti i odgovornosti za organizacije civilnog društva u BiH, koji će osigurati alate za odgovorno poslovanje i upravljanje filantropskim sredstvima.   

Aktivnosti oko izrade i primjene standarda predvodi Fondacija tuzlanske zajednice, u saradnji sa Filantropskim forumom, Mrežom za izgradnju mira, Institutom za razvoj mladih KULT i drugim organizacijama iz BiH i regiona, u okviru projekta “Naša zajednica je naša odgovornost” koji se implementira kroz program "Snaga lokalnog" USAID-a u BiH.   

Direktorica Fondacije Jasna Jašarević smatra da je transparentnost najbolji alat za izgradnju povjerenja u zajednici i društvu. Podsjeća na slične inicijative od ranije, kada je preko stotinu udruženja i fondacija u BiH, usvojilo Etički kodeks, iniciran od strane Centra za promociju civilnog društva (CPCD).   

“Ovaj kodeks je uspostavio temelje za dalju promociju transparentnosti među organizacijama u BiH. Sve organizacije koje prikupljaju i distribuiraju filantropska sredstva, smatramo da trebaju primijeniti minimum standarda transparentnosti i odgovornosti kako bi dobile veće povjerenje javnosti i donatora. Svoje podatke trebaju učiniti dostupnim, predstaviti svoju misiju, korisnike, sredstva koja distribuiraju u zajednicu. Mi želimo da građani znaju da udruženja i fondacije rade za opšte dobro našeg društva i da se vode vrijednostima humanosti i dobrote, te da odgovorno i zakonski posluju. U svakom sektoru imamo onih koji možda ne rade tako, ali su to izuzeci koji ne želimo da narušavaju ugled cijelog sektora”, poručila je Jasna Jašarević.   

Svjetski dan nevladinih organizacija se obilježava svake godine u 89 zemalja svijeta na šest kontinenata i dan je koji je posvećen prepoznavanju doprinosa i uticaja koje imaju nevladine organizacije u svijetu i kod nas.

Organizacije civilnog društva pozivamo da se pridruže ovom procesu. Za sve dodatne informacije o tome kako se priključiti procesu kreiranja i primjene standarda transparentnosti i odgovornosti, molimo da se javite na email standardi-to@fondacijatz.org. Građane i građanke pozivamo da putem ankete u linku u nastavku pomognu u procjeni stepena povjerenja koje organizacije civilnog društva danas imaju u javnosti. 

(https://forms.office.com/e/jcmsGP2MsN)

(foto: Arhiva, Mreža za izgradnju mira)