Fond Volim Tuzlu

Fond je osnovan 2003. godine s ciljem motiviranja građana da uzmu učešće u razvoju zajednice kako bi se unaprijedili uslovi življenja u Gradu Tuzli. Sredstva se obezbjeđuju kroz udruživanje donacija stranih i lokalnih donatora, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentiranih pojedinaca i porodica. Podrškom iz ovog Fonda želimo ojačati rad civilnog sektora i potaknuti organizacije civilnog društva na realizaciju različitih projekata s ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva, promocije volonterizma i aktivizma, rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina, i sl. Godišnje se podrži do 10 projekata u iznosima do 2.000 KM.

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE
-FOND VOLIM TUZLU-
Poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći na volonterizam i animirati građane  da se uključe u razvoj zajednice i civilnog sektora. U okviru ovog programa FOND VOLIM TUZLU usmjeren je na podršku inicijativama građana, udruženja i institucija sa područja Grada Tuzla.

CILJEVI PROGRAMA

 • Unapređenje uslova življenja na području Grada Tuzla
 • Veće učešće građana u razvoju zajednice
 • Jačanje civilnog sektora na području Grada Tuzla

KO MOŽE APLICIRATI?

 • nezavisne organizacije i udruženja sa područja Grada Tuzla
 • nezavisne samoupravne institucije sa područja Grada Tuzla (biblioteke, obdaništa, umjetničke škole...)
 • neformalne grupe građana sa područja Grada Tuzla

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u Tuzli.
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do 1 godinu
 • Projekti  promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata
 • Projekti su usmjereni prema poboljšanju uslova življenja u zajednici, tj. na konkretno rješavanje određenog problema ili zadovoljene određene potrebe u zajednici 
 • Donacije se izdaju u vrijednosti od 100-2000 KM (više u kriterijima)

ROK ZA PRIJAVU

 • Poziv  za podršku projektima iz ovog Fonda otvoren je dva puta godišnje (proljeće i jesen).

Prijem aplikacija u I aplikacionom krugu otvoren je do 21. maja 2017. godine.

KAKO APLICIRATI?

Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog u standardnoj aplikacionoj formi FTZ-a. koju možete preuzeti na desnoj margini. Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacje možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 362-832.

Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu:  Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail: inicijative@fondacijatz.org do 21.05.2017.