Fond za stipendiranje Prometej je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. 


˝Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija˝ poručuju osnivači Fonda koji kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. 


Osnivači Fonda Prometej smatraju da je jako važno podržati mlade u njihovim naporima da se obrazuju i da kao aktivni članovi zajednice budu nosioci razvoja naše države. Ukoliko i Vi vjerujete da je ulaganje u obrazovanje najbolji način da se naše bh društvo oporavi i napreduje i da postoje mladi koji imaju napredne stavove o razvoju i emancipaciji bosanskohercegovačkog društva, onda vas pozivamo da se pridružite grupi osnivača Fonda za stipendiranje Prometej.

 

Poziv za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli 

FOND PROMETEJ

 
Fondacija tuzlanske zajednice zajedno sa osnivačima Fonda Prometej raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli.   
 
CILJ FONDA je da pomogne perspektivnim studentima Univerziteta u Tuzli da lakše završavaju studij, ali i da kroz aktivno djelovanje u društvenoj zajednici promoviraju vrijednosti građanskih sloboda, demokratije, antifašizma, sekularizma i solidarnosti. 
 
KO MOŽE APLICIRATI I KOJI SU USLOVI?
 
Kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uslove za podnošenje zahtjeva za stipendiranje:
• Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
• Da je u vrijeme podnošenja zahtjeva za stipendiranje navršio/la  18 do 25 godina starosti,
• Da je prvi put upisao/la drugu ili višu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli,
• Da je ispunio/la sve obaveze iz prethodnog ugovora o stipendiranju (ukoliko je i ranije bio korisnik stipendije ovog Fonda ili drugih fondova Fondacije).
 
NA OSNOVU KOJIH KRITERIJA SE BIRAJU STIPENDISTI?
 
Komisija za izbor stipendista i stipendistkinja će se voditi sljedećim kriterijima za izbor od kojih svaki nosi
definisani broj bodova (od ukupnih 100) i to:
1. Dosadašnji angažman kandidata/kinje u zajednici (35 bodova)
2. Ekonomski status kandidata/kinje (25 bodova)
3. Uspjeh tokom ranijeg studija (25 bodova)
4. Motivaciono pismo (15 bodova)
 
IZNOS STIPENDIJE I DUŽINA STIPENDIRANJA
 
Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 150KM mjesečno po jednom stipendisti/kinji. Stipendiranje se vrši za period od 12 mjeseci počev od potipisivanja Ugovora o stipendiranju ili od dana koji je propisan Ugovorom o stipendiranju. Ukupna vrijednost godišnje stipendije je 1.800KM.
 
KAKO APLICIRATI ZA STIPENDIRANJE?
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za stipendiranje potrebno je popuniti Prijavni obrazac za dodjelu stipendije (u prilogu), u okviru kojeg kandidat/kinja treba da, pored unošenja ličnih podataka:
• Izjavi ako je prvi put upisao drugu ili višu godinu dodiplomskog studija i kojeg;
• Upiše tačne podatke o ostvarenom  uspjehu tokom studija (ostvarena prosječna ocjena) i eventualnim dodatnim stručnim angažmanima kandidata;
• Prezentira informacije o vlastitom angažmanu u  organizacijama civilnog društva ili drugim organizacijama koje se bave društveno korisnim radom (javne ustanove, mediji i slično);
• U odjeljku motivacionog pisma predstavi vlastiti angažman u zajednici i svoje lične stavove o razvoju i emancipaciji bh. društva (uz osvrt na vrijednosti poput demokratije, antifašizma, sekularizma, solidarnosti, kao i zaštitu ljudskih prava i poštivanje različitosti);
• Upiše tačne podatke o ekonomskom statusu sa podacima o broju i ličnim primanjima članova domaćinstva, te eventualno drugim okolnostima koje utiču na ekonomsko stanje kandidata;
• Navede i druge informacije koji potvrđuju društveni angažman kandidata (umjetnički ili sportski angažman, objavljeni tekstovi i slično).
 
Prijavni obrazac je potrebno popuniti i dostaviti putem e-maila na adresu prometej@fondacijatz.org , a tvrdi primjerak potpisati i poslati poštom ili donijeti lično u službene prostorije Fondacije na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla, BiH.  Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 830  ili putem email-a: prometej@fondacijatz.org
 
NAPOMENA: Od kandidata i kandidatkinja koji budu odabrani za stipendiranje će biti traženo da dostave potvrde o upisu na dodiplomski studij Univerziteta u Tuzli, dokaz o postignutom uspjehu tokom studija, preporuke od organizacija civilnog društva i drugih organizacija u kojima je kandidat bio angažovan. 
 
POZIV JE OTVOREN OD 17. SEPTEMBRA do  12. OKTOBRA 2018.GODINE.

Fond za stipendiranje ''Prometej''

Šta je Fond za stipendiranje?

Fond za stipendiranje “Prometej” je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva.  Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija. Osnivači Fonda kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. Pridružite nam se i Vi!

Zašto Fond za stipendiranje?

Mladi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa velikim izazovima u periodu studiranja. Troškovi za knjige, smještaj i hranu mogu biti jako velike, a sredstva koja dobiju od roditelja ili koja mogu zaraditi od povremenih sezonskih poslova su skromna i često nedovoljna. Smatramo da je važno podržati mlade u njihovim naporima da se obrazuju, da budu aktivni članovi zajednice, te da budu nosioci razvoja i emancipacije bosanskohercegovačkog društva.

Kome je namjenjen i koji su kriteriji Fonda za stipendiranje?

Fond je je namijenjen mladim državljanima BiH, u uzrastu od 19 do 25 godina, koji su studenti druge ili viših godina dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli.

Komisija za dodjelu stipendija će se voditi sljedećim ključnim kriterijima za dodjelu stipendija:

 • Dosadašnji angažman studenta u zajednici
 • Uspjeh tokom studija
 • Ekonomski status studenta.

Fond je namijenjen studentima koji su motivirani za aktivno djelovanje u zajednici, a stipendisti će tokom trajanja Ugovora o stipendiranju učestvovati u programima i aktivnostima organizacija civilnog društva.

Fond je namijenjen studentima koji imaju slobodoumne i emancipovane stavove o razvoju bh. društva i spremni su promovisati vrijednosti građanskih sloboda, demokratije, antifašizma, sekularizma i solidarnosti.

 

Kako funkcioniše Fond za stipendiranje?

 • Fond je osnovan pri Fondaciji tuzlanske zajednice u avgustu 2017. godine; 
 • Sredstva iz Fonda za stipendiranje se distribuiraju putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za stipendiranje koji se objavljuje na službenoj web stranici Fondacije;
 • Stipendije se izdaju u iznosu od 150KM mjesečno po jednom stipendisti za period od jedne godine;
 • Broj stipendija zavisi od iznosa sredstava prikupljenih do avgusta iduće godine;
 • Odluke o stipendiranju donosi Komisija koju su imenovali  Osnivači Fonda u saradnji sa Fondacijom, a odluke se donose u skladu sa Ugovorom o osnivanju Fonda i Procedurama i kriterijima za dodjelu sredstava Fonda;
 • Fondacija će osnivačima i donatorima dostavljati godišnje izvještaje o stanju u Fondu, uključujući informacije o primljenim donacijama, naplaćenim godišnjim naknadama, te distribuiranim stipendijama. 
 • Svi stipendisti potpisuju Ugovor o stipendiranju sa Fondacijom tuzlanske zajednice.  
 • Stipendiranje za jednu osobu se vrši za period od 12 mjeseci nakon potpisivanja Ugovor o stipendiranju.
 • Istom kandidatu može biti odobrena nova stipendija uz uslov da je kandidat upisao narednu godinu studija i ispunio sve uslove iz prethodnog Ugovora o stipendiranju.
 • Komisija će voditi računa o ravnopravnosti spolova prilikom odabira kandidata.