Selma Memišević, Koordinatorica programa finansijske podrške

(rođena 1988. godine u Tuzli) 

Prvi susret sa Fondacijom Selma je imala kao aplikat na projektima Omladinske banke, još u vrijeme kada je bila predsjednica Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta. Uspješnom realizacijom projekata u 2009., 2010. i 2011. godini iskazala je svoju želju za volontiranjem i radom, što će vremenom rezultirati i njenim zaposlenjem u Fondaciji u 2014. toj godini.

Kao predsjednica Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta, bila je aktivni član Unije studenata Univerziteta u Tuzli, i član Senata Univerziteta u Tuzli, kao vrhovnog organa Univerziteta i to ispred reda studenata u trajanju od 2 godine, kao i član Naučno nastavnog vijeća fakulteta. Prije nego se zaposlila u Fondaciji, odradila je pripravnički staž kao diplomirani ekonomista u Službi za stambene poslove Grada Tuzla, a nakon pripravničkog je radila kraći vremenski period u Računovodstvenom servisu. 

U proteklim godinama je pokrenula i uspješno realizirala veliki broj humanitarnih s ciljem prikupljanja značajnih novčanih sredstava za liječenje mladih osoba, koje nisu bile u mogućnosti da lično finansiraju svoje liječenje.
2014. godine Selma je primljena u tim Fondacije kao koordinator projekta za okoliš i zadužena je bila za realizaciju projekta „Zbrinjavanja pasa u Gradu Tuzla“. Obzirom da su Selmine kompetencije raznovrsne, te da je samouka po pitanju web dizajna i informatike, ona je osoba koja vodi brigu i redovno održava web stranicu Fondacije, priprema newsletter,  te je zadužena za rješavanje tehničke i informatičkih problema.

Selmin moto je rad, red, disciplina. Sa malo truda i mnogo rada se može mnogo toga učiniti i zbog toga od svojih snova nikada ne treba odustajati. 

Zbog iskazanog interesovanja i prethodnog iskustva na polju Filantropije, od 2016.te godine, pored aktivnosti koje trenutno obavlja Selma će polako početi da preuzima poslove vezane za fundraising čime se polako priprema da pređe sa projekt menadžmenta u menadžement program za razvoj filantropije, te se pripremati za preuzimanje uloge menadžera za razvoj fondova i filantropije. 

Gaji veliko interesovanje i ljubav prema sportu, naročito košarci i radu sa mladim. Svojom aktivnošću i odlučnošću uporedo radi i bavi se sportom, te u  saradnji s kolegicom ima svoju školu košarke „STARTz“ gdje trenira mlade djevojčice. Svoje slobodno vrijeme Selma provodi najčešće sa svojim suprugom i malom kćerkom Eminom, koji su njena najveća podrška.