Omladinska banka

Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koja na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice.  U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore Omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15-30 godina, s ciljem riješavanja problema mladih i zajednice.   Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade. 

PROGRAM PODRŠKE MLADIMA
Fond za mlade-Omladinska banka
Poziv za omladinske organizacije i neformalne grupe mladih

 

OMLADINSKA BANKA jeste  program podrške idejama i inicijativama mladih koji na poseban način uključuje mlade u život zajednice, te ih motiviše na učešće u pozitivnim promjenama unutar iste.

Mlad si i član si omladinske organizacije ili neformalne grupe mladih iz Srebrenika, Kalesije, Živinica, Lukavca ili Tuzle. Imaš ideju kojom želiš doprinjeti unaprijeđenju kvaliteta života mladih sa područja tvoje zajednice. Omladinska banka Fondacije tuzlanske zajednice nudi ti podršku kako bi svoju ideju sproveo/la u dijelo.

 

CILJEVI

 • Osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja
 • Osnaživanje mladih na samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici
 • Osnažiti omladinski sektor kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija.

 

PODRUČJE DJELOVANJA

Program Omladinske banke Fondacija tuzlanske zajednice sprovodi na području općina Živinice, Lukavac, Srebrenik, Kalesija i na području Grada Tuzla.

 

KO MOŽE APLICIRATI?

 • Mladi od 15 do 30 godina
 • Registrovana udruženja mladih sa područja gore navedenih općina
 • Neformalne grupe mladih sa područja gore navedenih općina
   

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno utiču na poboljšanje položaja mladih.
 • Projekti  promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanat.
 • Projekti su usmjereni na konkretno rješavanje određenog problema ili zadovoljene određene potrebe u zajednici .
 • Podržavamo kratkoročne projekte koji traju do 6 mjeseci.
 • Donacije se izdaju u vrijednosti  do 800 KM.
   

ROK ZA PRIJAVU

Prvi aplikacioni krug za Tuzlu, Lukavac i Živinice zatvoren je 04. juna 2017. godine, dok je za Srebrenik i Kalesiju zatvoren 12.06.2017. godine.

 

KAKO APLICIRATI?

Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog u standardnoj aplikacionoj formi FTZ-a. koju možete preuzeti na desnoj strani. Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacje možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 362-832.

Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu:  Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail adrese: