Omladinska banka

Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koja na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice.  U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore Omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15-30 godina, s ciljem riješavanja problema mladih i zajednice.   Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade. 

PROGRAM PODRŠKE MLADIMA

Fond za mlade-Omladinska banka

Poziv za omladinske organizacije i neformalne grupe mladih

 

OMLADINSKA BANKA jeste  program podrške idejama i inicijativama mladih koji na poseban način uključuje mlade u život zajednice, te ih motiviše na učešće u pozitivnim promjenama unutar iste.

Mlad si i član si omladinske organizacije ili neformalne grupe mladih iz Srebrenika, Kalesije, Živinica, Lukavca ili Tuzle. Imaš ideju kojom želiš doprinjeti unaprijeđenju kvaliteta života mladih sa područja tvoje zajednice. Omladinska banka Fondacije tuzlanske zajednice nudi ti podršku kako bi svoju ideju sproveo/la u dijelo.

 

CILJEVI

Osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja

Osnaživanje mladih na samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici

Osnažiti omladinski sektor kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija.

 

PODRUČJE DJELOVANJA

Program Omladinske banke Fondacija tuzlanske zajednice sprovodi na području općina Kalesija, Lukavac, Srebrenik, Živinice, i na području Grada Tuzla.

 

KO MOŽE APLICIRATI?

Mladi od 15-30 godina

Neformalne grupe mladih sa područja gore navedenih općina (imaju prednost)

Registrovana udruženja mladih sa područja gore navedenih općina

 

ŠTA PODRŽAVAMO?

Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno utiču na poboljšanje položaja mladih.

Projekti  promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanat.

Projekti su usmjereni na konkretno rješavanje određenog problema ili zadovoljene određene potrebe u zajednici .

Podržavamo isključivo kratkoročne projekte koji traju do 6 mjeseci.

Donacije se izdaju u vrijednosti  do 800 KM.

 

ROK ZA PRIJAVU

Poziv  za prijem aplikacija u I aplikacionom krugu ZATVOREN JE 27. maja 2018. godine.

 

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Prilikom apliciranja možete se koristiti ranijom projektnom aplikacionom formom kao urnekom, ali i uputama za popunjavanje online aplikacije.

 

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potrdu o prijemu na mail u vidu word dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

 

 

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na broj telefona 035 362-830/831 ili u putem mail.a:

Za Lukavac na obl@fondacijatz.org

Za Kalesiju na obk@fondacijatz.org

Za Srebrenik na obs@fondacijatz.org

Za Živinice na obz@fondacijatz.org

Za Tuzlu na obt@fondacijatz.org

 

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije.