Azra Delmanović je počela sa radom u Fondaciji tuzlanske zajednice u augustu 2017.godine na poziciji spoljne saradnice za odnose sa javnostima, a svoje radno iskustvo je počela sticati i ranije, krajem 2015.godine kao novinarka na online magazinu festival.ba i saradnica za odnose sa javnostima produkcije Artz. Praksa na online magazinu i poslovni angažman za Artz produkciju pomažu joj da praktično primijeni znanja koja usvaja na fakultetu. Iste godine piše scenario za dokumentarni film ''Najgori na svijetu'' te prolazi razne obuke i seminare od kojih su značajniji Novinarska akademija, projekat EU4U tokom kojeg imala priliku kreirati sopstvenu medijsku kampanju te vježba NATO 2017.gdje je učila kako izvještavati u kriznim situacijama. 

2016.godine je postala dio Fondacije tuzlanske zajednice kao članica Odbora Omladinske banke. Nakon jednogodišnjeg mandata postala je asistentica na programu za mlade, a tu funkciju obnaša i danas.  Inače, Azra je studentica četvrte godine Žurnalistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Hobi joj je čitanje i pisanje.