preloader__image

Društveni domovi opet sijaju svojim sjajem

Društveni domovi su važan socijalno-kulturni prostor u kome se generiraju i isprepliću kreativnost i inovativnost unutar jedne zajednice. Prostor šarolike namjene, od mjesta pružanja kulturnih sadržaja, sticanja vještina i znanja putem edukacija, poticanja saradničkih projekata do raznih društvenih angažmana, svakako je važan za zajednice, naročito rubne, u kojima su to često jedina mjesta okupljanja i djelovanja građana i organizacija.

Zbog izuzetno loših uslova u kojima se nalaze društveni domovi jasno je da oni ne mogu biti inkubatori kreiranja dobrih ideja, a to se odražava i na samu zajednicu. Svjesni stanja i potreba u kojima se ti objekti nalaze, Fondacija tuzlanske zajednice je odlučila podržati dobre promjene na terenu.

Kroz podršku iz Fonda za društvene prostore data je podrška renoviranju pet domova sa ukupnim iznosom od 41.520 KM. Renovirani su društveni domovi u rubnim zajednicama i to: Gornje Živinice (Živinice), Hrasno (Kalesija), Kiseljak (Tuzla), Lisovići - Tinja (Srebrenik) i Bikodže (Lukavac).

„Društveni domovi kreiraju prostor za sudjelovanje i interakciju, ali i uključivanje građana u lokalnu zajednicu. Mi u našem neuslovnom prostoru nismo bili u mogućnosti održati bilo kakav skup, ali su građani i Fondacija zajednički krenuli u njegovu obnovu i danas imamo funkcionalan prostor „Čitaonice“ na Kiseljaku. Osposobili smo toalet, napravili malu čajnu kuhinju, stolove, nabavili stolice i ostali namještaj čime je ovaj prostor postao fukncionalan za razne najmene“, kazao je Dragan Božić iz Mjesne zajednice Kiseljak navodeći da je ovakav objekat savršena dopuna nedavno obnovljenim sportskim terenima.

Jedan od domova koji je na ovaj način zasjao punim sjajem je i onaj iz Tinje.

„Razni kulturni događaji okupljaju veliki broj građana Tinje, ali su prostorije Doma mladih Tinja Gornja zahtjevale renoviranje. Da bi prostor bio u potpunoj funkcionalan bilo je potrebno urediti oštećen pod i ventilaciju, izvršiti zamjenu kompletnih električnih instalacija i renovirati sanitarni čvor. Tako je projekat od nešto više od 10 hiljada maraka uspio od neuslovnog objekta napraviti multifunkcionalan prostor za razne namjene i grupe građana srebreničkog kraja, a najčešći korisnici će biti članovi folklorne sekcije iz Tinje“, pojašnjavaju članovi Lokalne grupe za razvoj Tinja – Lisovići, nosioci ovog projekta.

Cilj uređenja upravo društvenih domova je poboljšati uslove življenja kroz samoorganizovanje građana i realizaciju projekata za dobrobit zajednice. Renovirani i opremljeni prostori, stavljeni na uslugu građanima, omogućavaju da se stanovništvo lokalnih zajednica okuplja, druži i promišlja u duhu zajedništva i stvaranja boljih uslova za napredak sredine u kojoj žive.

Vijeće kalesijske Mjesne zajednice Hrasno Donje je uz angažman 30 volontera uredilo društveni dom koji danas koristi više od 600 korisnika ovoga kraja. Angažmanom mještana, lokalnih majstora i članova Vijeća Mjesne zajednice Hrasno Donje zamijenjena je stolarija na Domu, malterisana i okrečena velika sala, renovirana je bina, kao i pomoćne prostorije, a riješen je i problem prokišnjavanja objekta.

Prekrivanjem društvenog doma i uređenjem prostorija za rad lokalne grupe Mjesne zajednice Živinice Gornje stvoreni su uslov za rad i sastanke svih udruženja ovog kraja. Identične probleme sa krovom koji je sa svakom novom kišom prokišnjavao i uništavao društveni dom susretali su se i u Domu kulture u Bikodžama. Stoga su zamjenu krova članovi Udruženja mladih „Kruna“ odredili kao prioritet jer su prije šest godina uložili dosta truda da bi svojim angažmanom devastirani objekat pretvorili u funkcionalan i htjeli su da takav ostane i dalje na usluzi građanima.

„Za još bolje uslove rada različitih grupa i organizacija koje trenutno djeluju i realizuju svoje aktivnosti u uređenim prostorijama treba izmjeniti krovnu konstrukciju i tako spriječiti veća oštećnja objekta sa svakom kišom,“ navode aktivisti iz Bikodža koji će sa prvim proljetnim suncem realizovati ovaj projekat.

Uređenjem ovih prostora se povećava vidljivost i angažman civilnog sektora kroz aktivnosti koje se sprovode u prostorijama koje su od neuglednih postepeno prelazile u mjesto okupljanja raznih generacija. Princip je da se sredstva od Fondacije tuzlanske zajednice udruže sa donacijama i učešćem građana i da volonterskim radom bude realizovan projekat koji će poticati zajedništvo u budućnosti.

Uređenje ovih pet društvenih domova omogućeno je u okviru Projekta koji Fondacija tuzlanske zajednice i Freudenberg fondacija realizuju u saradnji sa općinskim vlastima i uz podršku njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) na području općina Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Živinice i Grada Tuzla.

Osim ovih, Fondacija je kroz druge fondove parcijalno podržala renoviranje pojedinih segmenata društvenih prostora i to čitaonica u Čanićima i Šićima, Društvenog doma u Dobrnji, Milešićima, Gornjoj Tuzli i Šerićima, Planinarskog doma Seona, Centra za mlade Lisovići, Doma kulture Šerići te je posebnu pažnju posvetila opremanju Multifunkcionalne trenig kuće za mlade Labirint. Važno je istaći da podršku razvoju zajednice Fondacija zasniva na dobrovoljnom aktivnom učešću građana te je u realizaciji ovih projekata učestvova veliki broj volontera.