preloader__image

Stepen demokratizacije svake države u mnogome zavisi od stepena organizovanosti njenih građana. Danas više nego ikad, u periodu tranzicije bh. društva, naši građani trebaju podršku da bi se osnažili i stekli građanske kompetencije za uključivanja u demokratski razvoj svoje zemlje. Građansko uključivanje i građanske akcije su i važni indikatori za mjerenje stepena razvoja civilnog društva u svakoj zemlji.

U ovom programu poseban fokus stavljamo na uključivanje, osnaživanje i saradnju građana i organizacija civilnog društva s predstavnicima javnih institucija i biznis sektora kako bi pronašli kvalitetna i trajna rješenja za probleme na lokalnom nivou, posebno probleme marginaliziranih grupa u slabije razvijenim zajednicama Tuzlanskog kantona.

Kroz dugogodišnji rad na terenu razvili smo jedinstven model ABECEDA ORGANIZIRANJA koji je usmjeren na razvoj "žive" demokratije i aktivno uključivanje građana u organizovani razvoj zajednice na mjesnom nivou. 

Potrebe građana u manje razvijenim i udaljenim zajednicama često premašuju kapacitete savjeta mjesnih zajednica koje, nažalost, nemaju značajniju ulogu u njihovom razvoju. Kako bi odgovorili na brojne potrebe u ovim naseljima, koje često polaze od osnovne komunalne infrastrukture do nedostatka društvenih sadržaja, u Fondaciji tuzlanske zajednice razvili smo inovativan model organiziranja građana s ciljem osnaživanja i jačanja njihovih kapaciteta kako bi postali uspješni organizatori i nosioci pozitivnih promjena u svojoj zajednici.

Krenuvši u početku od tuzlanskih naselja Simin Han i Gornja Tuzla dobra iskustva i prakse u organiziranju građana prenijeli smo u više od trideset mjesnih zajednica Tuzlanskog kantona kojima smo 2014. godine pomogli da se udruže i osnuju formalno udruženje pod nazivom Mreža aktivnih zajednica.

Upravo s aktivistima i liderima iz Mreže aktivnih zajednica nastavili smo s provedbom ovog modela koji je zajednicama članicama Mreže omogućio rješavanje brojnih problema i provedbu brojnih projekata u zajednici, bolji angažman građana, rad savjeta mjesnih zajednica, te bolju saradnju s drugim relevantnim akterima u zajednici.

Od 2016. godine posebnu pažnju poklanjamo razvoju tuzlanske mjesne zajednice Kiseljak. Ova tuzlanska zajednica smještena na obali Jezera Modrac, nekad je bila omiljeno izletište Tuzlaka, a danas je to naselje sa najbrojnijom Romskom populacijom u BiH i brojnim ekonomskim, socijalnim i obrazovnim izazovima.  

Kako bi odgovorili na brojne probleme i pomogli razvoj ove mjesne zajednice s mještanima Kiseljaka pristupili smo izradi Strateškog plana razvoja Kiseljaka koji je bio polazna tačka svih budućih aktivnosti u ovoj mejsnoj zajednici. Definisane su ključne oblasti u kojima se želi djelovati, te su u proteklih nekoliko godina realizirani mnogobrojni projekti koji su pomogli da Kiseljak danas bude mnogo ugodnije mjesto za život. Renovirano je izvorište mineralne vode, izgrađen je Društveni centar Kiseljak, pokrenute su inicijative zaštite okoliša kao i programi unapređenja obrazovanja i programi socijalne zaštite i zapošljavanja. Akcenat je stavljen na socijalnu inkluziju i koheziju mještana, te su pokrenute i implementirane brojne kulturno društvene manifestacije i događaji.

Jako civilno društvo nije moguće bez jakih organizacija civilnog društva, zato posebnu pažnju u svome radu dajemo jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i podršci realizaciji njihovih projekata i inicijativa. Organizacije civilnog društva igraju značajnu ulogu u stvaranju boljih uslova življenja, demokratičnijeg i jednakopravnog društva, naročito one koje rade i zalažu se za prava marginaliziranih grupa kao što su mladi, žene, stari, Romi, vjerske i nacionalne manjine, djeca i osobe sa poteškoćama u razvoju, LGBTIQ zajednica i drugi.

Kako bi ove organizacije bile u stanju kvalitetno, pravovremeno i dugoročno odgovoriti na potrebe svojih korisnika i zagovarati za njihova prava, u Fondaciji tuzlanske zajednice dajemo edukativnu, finansijsku i savjetodavno-mentorsku podršku organizacijama, a nerijetko zajedno s njima pokrećemo i inicijative kako bi stvorili bolje uslove življenja za marginalizirane grupe u Tuzlanskom kantonu.

Civilno društvo ima jako važnu ulogu u razvoju svake zemlje, a posebno se ta uloga ističe u mladim demokratijama i zemljama u tranziciji kao što je Bosna i Hercegovina. Uloga lokalnih fondacija, pa i Fondacije tuzlanske zajednice, jeste da podrži razvoj civilnog društva.

Podizanje svijesti građana o važnosti građanske participacije u životu zajednice kroz učešće u radu organizacija civilnog društva, podsticanje organizacija na saradnju i umrežavanje, zagovaranje za ostvarenje prava obespravljenih građana, insistiranje na kreiranju institucionalnog okvira koji će obezbijediti jednakopravnu podršku organizacijama civilnog društva i njihovim korisnicima oduvijek je bila jedna od naših primarnih aktivnosti s ciljem stvaranja zdravog civilnog sektora.

Oduvijek smo nastojali dati svoj doprinos u kreiranju lokalnih i kantonalnih strategija koje uključuju angažman organizacija civilnog društva.