preloader__image

Obrazovanje je temelj razvoja svake zajednice i svakog društva, zato posebnu pažnju u razvoju lokalne zajednice i našeg društva poklanjamo obrazovanju.

Poštujući principe BH modela otvorenog obrazovanja, koji su nastali kao rezultat dugogodišnje saradnje Fondacije tuzlanske zajednice i Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole" sa školama i savjetima mjesnih zajednica, te građanskim grupama i udruženjima, kontinuirano smo unaprjeđivali program razvijajući inicijative koje promovišu uspostavljanje kulture učenja i koje predstavljaju odgovor na aktuelnu potrebu.

U okviru programa nudimo podršku radu društvenih centara kao centara otvorenog obrazovanja, podršku organizacijama koje se bave i promovišu otvoreno obrazovanje, ali nudimo i edukacije usmjerene na jačanje kapaciteta predstavnika organizacija civilnog društva i javnih institucija, kao i edukacije za jačanje kapaciteta pojedinaca.

Društveni centri ne samo da su mjesta u kojima se odvija društveni i kulturni život zajednice, nego imaju i posebnu ulogu u provedbi različitih obrazovnih programa. Oduvijek smo društvene centre smatrali generatorima znanja i mjestima za provedbu i promociju cjeloživotnog učenja i otvorenog obrazovanja.

Shodno tome nastojali smo dati podršku radu ovakvih prostora kako bi se u njima provodili edukativni programi u skladu sa potrebama zajednice. Od samog osnivanja upravljali smo Društvenim centrom Agora Simin Han u Tuzli, a kasnije smo dali podršku istoimenom udruženju da upravlja ovim objektom i da provodi edukativne programe. U tuzlanskom naselju Kiseljak 2019. godine izgradili smo Društveno-edukativni centar Kiseljak kako bi se u njemu provodili obrazovni programi u skladu sa potrebama ove zajednice. Također, finansirali smo renoviranje više od 20 društvenih domova i čitaonica širom Tuzlanskog kantona kako bi se ovi objekti pretvorili u prostore za neformalno obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Fondacija tuzlanske zajednice, u saradnji sa svojim strateškim partnerima UG Agora i  Međunarodno udruženje Interaktivne otvorene škole, promovira otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje kao sastavne procese sveobuhvatnog razvoja zajednice, te daje podršku školama i organizacijama u TK koje razumiju filozofiju otvorenog obrazovanja i zalažu se za uključivanje zajednice u obrazovni proces i cjeloživotno učenje.

S namjerom osnaživanja kapaciteta organizacija civilnog društva i unapređenja rada lokalnih javnih institucija provodimo brojne edukacije koje imaju za cilj direktno jačanje kapaciteta lidera i predstavnika organizacija i institucija, te na taj način indirektno utječemo na jačanje i unapređenje saradnje civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu.

Znanje je najveći društveni kapital, a kako bismo odgovorili na različite potrebe u zajednici i zajedno ih s građanima rješavali organizujemo brojne edukacije koje imaju za cilj da podstaknu građane na akciju, podignu njihov nivo znanja i podignu svijest o problemu. Organizujemo radionice i treninge iz oblasti popularne edukacije, od održivog razvoja i zaštite okoliša, liderstva, informatičke pismenosti, poduzetništva i razvoja kompetencija za zapošljivost, pa do kurseva stranih jezika.