preloader__image

Šta je Fond za stipendiranje?

Fond za stipendiranje “Prometej” je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva.  Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija. Osnivači Fonda kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. Pridružite nam se i Vi!

Zašto Fond za stipendiranje?

Mladi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa velikim izazovima u periodu studiranja. Troškovi za knjige, smještaj i hranu mogu biti jako velike, a sredstva koja dobiju od roditelja ili koja mogu zaraditi od povremenih sezonskih poslova su skromna i često nedovoljna. Smatramo da je važno podržati mlade u njihovim naporima da se obrazuju, da budu aktivni članovi zajednice, te da budu nosioci razvoja i emancipacije bosanskohercegovačkog društva.

Kome je namjenjen i koji su kriteriji Fonda za stipendiranje?

Fond je je namijenjen mladim državljanima BiH, u uzrastu od 19 do 25 godina, koji su studenti druge ili viših godina dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli.

Komisija za dodjelu stipendija će se voditi sljedećim ključnim kriterijima za dodjelu stipendija:

 • Dosadašnji angažman studenta u zajednici
 • Uspjeh tokom studija
 • Ekonomski status studenta.

Fond je namijenjen studentima koji su motivirani za aktivno djelovanje u zajednici, a stipendisti će tokom trajanja Ugovora o stipendiranju učestvovati u programima i aktivnostima organizacija civilnog društva.

Fond je namijenjen studentima koji imaju slobodoumne i emancipovane stavove o razvoju bh. društva i spremni su promovisati vrijednosti građanskih sloboda, demokratije, antifašizma, sekularizma i solidarnosti.

Kako funkcioniše Fond za stipendiranje?

 • Fond je osnovan pri Fondaciji tuzlanske zajednice u avgustu 2017. godine; 
 • Sredstva iz Fonda za stipendiranje se distribuiraju putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za stipendiranje koji se objavljuje na službenoj web stranici Fondacije;
 • Stipendije se izdaju u iznosu od 150KM mjesečno po jednom stipendisti za period od jedne godine;
 • Broj stipendija zavisi od iznosa sredstava prikupljenih do avgusta iduće godine;
 • Odluke o stipendiranju donosi Komisija koju su imenovali  Osnivači Fonda u saradnji sa Fondacijom, a odluke se donose u skladu sa Ugovorom o osnivanju Fonda i Procedurama i kriterijima za dodjelu sredstava Fonda;
 • Fondacija će osnivačima i donatorima dostavljati godišnje izvještaje o stanju u Fondu, uključujući informacije o primljenim donacijama, naplaćenim godišnjim naknadama, te distribuiranim stipendijama. 
 • Svi stipendisti potpisuju Ugovor o stipendiranju sa Fondacijom tuzlanske zajednice.  
 • Stipendiranje za jednu osobu se vrši za period od 12 mjeseci nakon potpisivanja Ugovor o stipendiranju.
 • Istom kandidatu može biti odobrena nova stipendija uz uslov da je kandidat upisao narednu godinu studija i ispunio sve uslove iz prethodnog Ugovora o stipendiranju.
 • Komisija će voditi računa o ravnopravnosti spolova prilikom odabira kandidata.

Kako povećati broj stipendista?

Potrebna nam je vaša podrška da održimo i uvećamo broj stipendija koje će ispuniti snove što većem broju mladih i perspektivnih studenata!

Vjerujemo da je ulaganje u obrazovanje naših mladih najbolja investicija za budućnost naše zajednice i naše države!

Ukoliko želite biti jedan od donatora i na taj način povećati broj stipendija, vaše uplate možete izvršiti putem dole navedenih bankovnih računa.  

Uplate iz BiH:
BAM račun br. 1941041108200117; ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

Uplate iz inostranstva: 
Euro račun br. IBAN: BA 39 194 - 104 11082012-81; SWIFT: MEBBBA 22; ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

Uplate na blagajnu FTZ
Direktno u prostorijama Fondacije na adresi:   Pozorišna 13, Tuzla svaki radni dan od 8:00 do 16:30

Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 830  ili putem email-a: prometej@fondacijatz.org