preloader__image

Fondacija tuzlanske zajednice od ove godine sa svojim aktivnostima na području cijelog Tuzlanskog kantona

U skladu sa svojim petogodišnjim strateškim planom djelovanja za period od 2020. do 2024. godine Fondacija tuzlanske zajednice započela je sa širenjem svojih programskih aktivnosti na područje cijelog Tuzlanskog kantona. Finansijska, edukativna, organizaciona i savjetodavna podrška inicijativama građana i organizacija civilnog društva je do 2012. godine bila usmjerena isključivo za područje Grada Tuzle, da bi u narednih osam godina Fondacija svoje područje djelovanja proširila na susjedne općine i gradove, odnosno Lukavac, Kalesiju, Živinice i Srebrenik.

Od ove godine, kroz realizaciju projekta ˝Podsticanje građanskog učešća, društvene odgovornosti i razvoja zajednica u Tuzlanskom kantonu˝, svoja dobra iskustva i prakse iz Programa razvoja zajednice želimo prenijeti i na ostale općine Tuzlanskog kantona.

Upravo su iz tog razloga naše kolege Ismet Sokoljanin - menadžer za razvoj programa, Melika Mulaosmanović - koordinatorica projekta, zajedno sa Erminom Avdićem - generalnim sekretarom partnerske organizacije Mreža aktivnih zajednica, u proteklih nekoliko sedmica posjetili su predstavnike općina Tuzlanskog kantona i prezentovali projekat, ciljeve i model djelovanja.

˝Zadovoljstvo nam je što ćemo od ove godine dobra iskustva i prakse prenijeti i na ostale općine Tuzlanskog kantona. Ovo je jedan od prvih koraka u širenju naših programa djelovanja. Za sada ćemo kroz ovaj projekat pružiti edukativnu, organizacionu i finansijsku podršku organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama građana, mjesnim zajednicama i drugim institucijama. Iskreno se nadam da ćemo u narednom periodu i naša druga dva programa, Program podrške mladima i Program otvorenog obrazovanja, replicirati na sve općine Tuzlanskog kantona˝ - rekao je Ismet Sokoljanin - menadžer za razvoj programa.

Predstavnici općina nisu krili svoje zadovoljstvo. Istakli su da su ovakve inicijative i programi više nego potrebni u njihovim općinama, naročito u manjim općinama i udaljenim rubnim zajednicama: ˝Naši građani se susreću sa različitim problemima, nezaposlenost je velika, a i prisutan je trend napuštanja države, zbog čega u mikro zajednicama vlada pasivnost jer su građani, opravdano, zaokupljeni sami sobom. Lokalne samouprave nemaju moć da samostalno rješavaju sve probleme i zato pozdravljamo ovu inicijativu i nadamo se da će se mjesne zajednice iz Općine Kladanj uključiti u ovaj projekat.˝-rekla je Merisa Mujkić iz Službe za društvene djelatnosti Općine Kladanj.

˝U Fondaciji tuzlanske zajednice smo svjesni toga. Upravo jedna od prvih aktivnosti koje ćemo realizovati u okviru ovog projekta jeste trening ¨Organiziranje zajednice¨ koji će biti usmjeren na aktivne građane, lidere u civilnom sektoru i predstavnike savjeta mjesnih zajednica. Nadamo se da će situacija sa pandemijom biti bolja i da ćemo u julu mjesecu moći provesti ovaj trening˝-rekla je Melika Mulaosmanović, koordinatorica projekta.

Kao partner na projektu djeluje i Mreža aktivnih zajednica koja provodi model organiziranja zajednice u 16 zajednica članica Mreže: ˝Naša strateška orijentacija jeste da model koji provodimo u Mreži repliciramo na što veći broj zajednica u Tuzlanskom kantonu i pokažemo da se mogu uraditi značajne promjene na mikro nivou kada postoji organizovan, koordinirani pristup aktivnih građana˝ -rekao je Ermin Avdić, generalni sekretar Mreže aktivnih zajednica.

U okviru projekta, u septembru mjesecu, biće aktivan fond ˝Volim svoj grad˝iz kojeg će Fondacija tuzlanske zajednice dati finansijsku podršku građanskim inicijativama usmjerenim na poboljšanje uslova življenja, naročito marginaliziranih i ugroženih skupina društva.