Javni poziv za mlade sa područja Mjesne zajednice Kiseljak 

za iskazivanje interesa za učešće u projektu podrške za start-up poduzetnike 

 
Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ realizuje projekat podrške zapošavanju mladih na području mjesne zajednice Kiseljak. 
 
S tim u vezi, Fondacija poziva sve mlade osobe sa područja MZ Kiseljak koje su zainteresovane za obuku u oblasti planiranja biznisa i izrade poslovnog plana, te koji imaju ideje za pokretanje samostalnog biznisa da se prijave za učešće u projektu.
 
Na javni poziv mogu se prijaviti i mlade osobe iz drugih mjesnih zajednica, pod uslovom da svoje biznise žele realizovati na području MZ Kiseljak, te da pružaju mogućnost zapošljavanja mladih sa područja ove zajednice.  Ovo se naročito odnosi na poslovne ideje koje mogu doprinijeti oživljavanju mjesne zajednice Kiseljak, kao što su: poslovne ideje koje se naslanjaju na korištenje prirodnih resursa i razvoj turističkih potencijala MZ Kiseljak,  uslužne djelatnosti na području MZ Kiseljak, unaprijeđenje sektora sakupljanja sekundarnih sirovina, povećanje obrazovnih mogućnosti.  Dobrodošle su i ideje iz   drugih oblasti koje  zahtjevaju manja ulaganja, otvaraju mogućnost samostalnog rada i korištenje lokacije mjesne zajednice Kiseljak. 
 
Mlade osobe koje se prijave za učešće u projektu mogu očekivati:
- dvomjesečnu obuku za izradu poslovnog plana, u trajanju od 48 sati, koja će se održavati jednom sedmično u periodu decembar 2018. – januar 2019. godine
- priliku da apliciraju za finansijsku i mentorsku podršku realizaciji vlastite poslovne ideje (februar 2019. godine)
- finansijsku i mentorsku podršku za najbolje poslovne planove (mart – april 2019. godine). 
 
Sve zainteresovane mlade osobe trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na mail adresu fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 27. novembra 2018.godine.