preloader__image

Male inicijative početak rješenja velikih problema

Fondacija tuzlanske zajednice danas je u Međunarodnoj galeriji portreta potpisala ugovore sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa, za unaprijeđenje uslova življenja u Tuzlanskom kantonu. U Novu 2022. godinu aktivisti ulaze spremni za realizaciju 22 građanske inicijative, za koje je obezbijeđeno preko 55.000 KM iz Fonda Volim svoj grad.

Koordinatorica programa finansijske podrške Selma Memišević, istakla je da je interes građana bio velik, te da je Komisija za dodjelu grantova razmatrala 61 aplikaciju pristiglu na zadnji ovogodišnji javni poziv: ”Smatramo da ćemo ovim inicijalnim sredstvima pokrenuti promjene u zajednicama, posebno onim koje su nerazvijene i zanemarene, te na ovaj način raditi na jačanju liderskih vještina pojedinaca i organizacija. Moram naglasiti da ćemo ovim projektima podstaknuti saradnju između civilnog, javnog i biznis sektora. Nama je važno da se građani uključe samoinicijativno, kako bi kroz međusektoralnu saradnju radili na jačanju i razvoju svojih zajednica  kako bi u konačnici poboljšali kvalitet života.”

Veliki broj aplikacija pristigli na Javni poziv za ovaj Fond dokaz je da aktivno građanstvo u TK postoji, te da građani znaju cijeniti i iskoristiti prilike. Realizacija ovih projekata podstaknuće učešće građana u rješavanju problema i na saradnju sa pedstavnicima civilnog, biznis sektora i vlasti.

Udruženje gluhih i nagluhih Živince, koje će svojim projektom “Kurs znakovnog jezika u Živinicama”, educirati gradske službenike o osnovama komuniciranja da gluhim i nagluhim osobama, upravo je primjer takve saradnje. “Prilikom svake posjete institucijama, mi moramo imati tumača znakovnog jezika, što predstavlja veliku prepreku za obavljanje osnovnih obaveza. Zbog toga ćemo kroz ovaj projekt raditi sa službenicima u javnim institucijama, gradskoj službi, policiji i zdravstvenim ustanovama, kako bismo ih naučili osnovama komunikacije s osobama koje imaju ovakve poteškoće”, kaže predsjednik ovog udruženja Vehid Fejzić smatra da

Male inicijative koje građani pokreću u svojim zajednicama često su i početak rješenja većih problema. Posebna pažnja data je inicijativama koje unapređuju položaj marginalizranih skupina. Tako će Atletski klub Sloboda Tehnograd, kroz projekat poboljšanja kvaliteta života osoba s poteškoćama u razvoju i njihova integracija u zajednicu i osnaživanje kroz sportske i rekreativni aktivnosti, aktuelizirati problematiku s kojom se svakodnevno susreću djeca s poteškoćama u razvoju, kao i evidentan nedostatak sadržaja za ovu marginaliziranu skupinu naših najmlađih stanovnika. Šestomjesečnim trenažnim programom koji su osmislili, objašnjava Kada Delić Selimović, direktorica ovog udruženja, žele doprinijeti inkluzivnijem okruženju u našoj zajednici.

U 2022. godini FTZ će ponovo u okviru ovog Fonda dati podršku lokalnim inicijativama građana kroz dva javna poziva u proljeće i jesen.