Merisa Okanović

„Uvijek dižem svoj glas za mlade“

„Ne mogu da zamislim sebe u stanju mirovanja. Pokreće me velika unutrašnja energija i moja otvorenost i zainteresovanost za ljude i stvari oko sebe“.  Ovako priču o sebi započinje dvadesetdvogodišnja Merisa Okanović rodom iz Brčkog, sa trenutnom adresom u Tuzli.

Nakon 2015.godine i završetka Medicinske škole u Brčkom, Merisa upisuje Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Tuzli na smjeru „Poremećaji u ponašanju“. U prošloj školskoj godini, Merisa je imala prosjek ocjena od 9,6. Trenutno pohađa četvrtu godinu studija i nada se njegovom uspješnom završetku  do kraja ove godine.

Merisa Okanović je jedna od prvorangiranih dobitnica stipendije Fonda Prometej, koji egzistira u Fondaciji tuzlanske zajednice  od 2017.godine. Fond Prometej je osnovala grupa tuzlanskih filantropa, mladih entuzijasta na počecima  profesionalnih karijera, koji su i sami bili aktivisti u periodu studiranja.

Kao slobodoumna mlada osoba Merisa uvjek koristi priliku da promoviše demokratske i građanske vrijednosti kao i solidarnost.

„Jako sam odgovorna, ambiciozna i dinamična osoba, a ova stipendija, iako mi znači finansijski, ipak  mi više znači kao potvrda mog dugogodišnjeg društvenog angažmana“, kaže Merisa, dodavši da trenutno uopšte ne razmišlja o odlasku iz zemlje, nego da pronađe posao u Bosni i Hercegovini i kasnije upiše i poslijediplomski studij.

Merisa misli da je privilegovana jer  je dobila priliku da nešto promjeni u društvu  kroz obrazovanje, a humanističke znanosti i psihoterapija, te poremećaji u ponašanju su ono čime bi voljela da se profesionalno bavi. Mašta da jednoga dana postane i „Geštelt“ psihoterapeut, prije svega radi ličnog razvoja, ali i da bi pomogla drugima.

Od hobija najviše voli  zumbu, jogu i planinarenje za koje bi, kaže, voljela imati  više vremena.

Merisa živi kao podstanar u Tuzli, a njene  studije finansiraju roditelji, od povremenih i honoranih angažmana, jer nemaju stalni posao. Budući da su sredstva koja dobije od roditelja i koja ostvari volonterskim angažmanima mala, to joj mjesečna stipendija od 150 KM olakšava pokriće njenih troškova tokom studiranja.  Kaže da joj je Fond Prometej dao pravi vjetar u leđa da se još više angažuje ne samo na fakultetu, nego i kao volonter u nekoliko udruženja u Tuzli, kao što su Omladinski pokret „Revolt“ i Amica Educa. 

Merisa ističe da su neki od njenih ciljeva i zadataka u budućnosti da, kao emancipovana mlada osoba, radi na uzrocima zbog kojih se građani nedovoljno zanimaju za poslove lokalne samouprave.  Smeta joj  dominacija političke kulture koja ne afirmiše građansko učešće, pa je trenutno uključena u projekte koji  podižu svijest građana o njihovim pravima i slobodama, nadležnostima različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. „Smatram da su ključni, aktuelni problemi u Bosni i Hercegovini dijelom posljedica upravo nedovoljne uključenosti građana u politički život u našoj zemlji“, zaključuje Merisa.

Zajedno sa svojih nekoliko kolega i kolegica osnovala je i udruženje "PUŽ" koje se bavi pitanjima mladih u sukobu sa zakonom, posttretmanskom i postpenalnom zaštitom.