Život mladih Tuzlanskog kantona u skladu s ekološkim principima 

 

Stotinjak mladih aktivista je tokom vikenda učestvovalo u ekološkoj akciji u sklopu kampanje koju provodi Omladinska banka Fondacije tuzlanske zajednice. Mladi su očistili javne površine u Tuzli, Lukavcu, Srebreniku, Živinicama i Kalesiji, poslali su ekološke poruke i održali tematske ekološke kvizove za mlade, sve s ciljem skretanja pozornosti na očuvanje prirode i brige o okolišu i klimi. 

Akciju je realizovalo pet odbora Omladinske banke, koji su u akciju uključili i mlade koji nisu direktno angažovani u radu odbora, a cilj ove akcije je poticanje mladih da, ukoliko to do sada nisu praktikovali, žive u skladu sa ekološkim principima.  

Jedna od učesnica je bila i Tajra Jogunčić, studentica druge godine IPI Akademije u Tuzli. Poručila je da ovakve akcije imaju višestruki efekat - pomažu u očuvanju zdravog okruženja, ali i pomažu mladima da se socijalizuju, da razviju organizacijske vještine i da se dobro osjećaju u svojoj koži. 

- Htjeli smo da kroz kreativnost i druženje učimo o ekologiji, da naučimo da čuvamo okolinu i da pokažemo svima koji dosad možda nisu učestvovali u ovakvim akcijama da nije potrebno mnogo da se pokupi papir ili flaša sa ulice. Pripremili smo i cegere, na koje smo iscrtali i ispisali ekološke poruke i koje želimo predstaviti kao odličnu alternativu za plastične vrećice, koje su kod nas jako značajan zagađivač, kazala je ova studentica. 

Mladi u Tuzli su akciju proveli tako što su skupili nekoliko vreća PET ambalaže i odložili ih na mjesta označena za reciklažu ovog smeća, mladi u Lukavcu su očistili prostor oko Doma kulture i obdaništa, u Kalesiji i Živinicama su čistili lokalitete oko BKC-a, dok su u Srebreniku počistili smeće na lokalitetu srednjovjekovne kule Gradina. 

Akciji se odazvala i Amina Ibrakić iz Lukavca, koja vjeruje da se kroz ovakav angažman mladih može skrenuti pažnja na očuvanje prirode i da mladi, koji se danas doživljavaju kao nezainteresovani i pasivni, svojim angažmanom mogu animirati i ostale građane da učine više na očuvanju prirode. 

- Kad god ima neka slična akcija, ja se prijavim, jer pokušavam da učinim koliko god mogu, bez obzira što to nekome djelovalo premalo. Znam da će sutra na ovom mjestu vjerovatno opet ljudi bacati smeće, ali možda i ja nekoga inspirišem da ipak ne baci smeće. Kad bismo svi uklonili po jedan papir sa tla, to bi bilo milion papirića manje. Moja poruka je da se trebamo što više angažovati, kako bi naša okolina bila čistija, poručila je Amina Ibrakić. 

Nakon akcije prikupljanja smeća, u Tuzli i Živinicama su održani i ekološki kvizovi, a uskoro će biti održano i niz radionica na temu važnosti očuvanja prirode i kako svaki pojedinac može doprinijeti čistijem okolišu. 

Eko-akcije realizovane kroz odbore Omladinske banke dio su projektnih aktivnosti podržanih kroz projektni prijedlog “Program potpore mladima na TK – Omladinska banka“ koji implementira Fondacija tuzlanske zajednice kroz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. S obzirom na činjenicu da mladi kroz program Omladisnke banke nekoliko godina unazad u fokusu imaju podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša i promociju filantropije, navedena saradnja sa Vladom TK omogućila je mladima da inicijative koje su samostalno osmislili tokom Ljetnog kampa u okviru OB-a i realizuju u svojim zajednicama.