Nastavak Registracije vlasničkih pasa: pokretne ambulante na tri lokacije u Tuzli

Registracija vlasničkih pasa u okviru Projekta „Program kontrole populacije pasa u Gradu Tuzla“ kontinuirano se obavlja, a kako bi bili bliži građanima Tuzle doktori veterinarske medicine JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla u narednom periodu planiraju vršiti registraciju u pokretnim ambulantama, i to:

19. maja 2015. godine, od 16 do 19 časova, na Stupinama - igralište iza zgrade B8

20. maja 2015. godine, od 16 do 19 časova, na Sjenjaku - travnjak preko puta Bingo d.o.o.

21. maja 2015. godine, od 16 do 19 časova, na Slatini - travnjak preko puta JP Pošte BiH.

Prilika je to za građane da direktno, u pokretnoj ambulanti JP Veterinarske stanice d.o.o. Tuzla, svoje pse upišu u jedinstveni registar pasa i mikročipuju, po subvencioniranoj cijeni od 20 KM, a koja uključuje cijeli paket stručnih veterinarskih usluga koje propisuje Zakon, a koji uključuje: upis u jedinstveni Registar pasa Grada Tuzle; mikročipovanje pasa; vakcinaciju pasa protiv bjesnila, tretman protiv parazita i izdavanje pasoša/putovnice.

Ovom prilikom građanima Tuzle se uz savjetodavne usluge o ispravnom zdravstvenom tretmanu svojih ljubimaca od strane stručnog osoblja JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla pruža prilika da doznaju sve o UG Nirina čiji vrijedni volonteri svakodnevno brinu o napuštenim psima u tuzlanskom skloništu za životinje, ali i da dobiju informativne letke o mogućnostima udomljavanja pasa.

Problematikom kontrole populacije pasa u gradu Tuzla, aktivno se bavi Radna grupa za kontrolu populacije pasa u Gradu Tuzla, koju vodi Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa gradskim vlastima, a čine je još predstavnici JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, Služba civilne zaštite, JKP Komunalac Tuzla, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline TK, Centar za ekologiju i energiju Tuzla, Zavod za javno zdravstvo TK, JU Mješovita srednja škola Tuzla i Udruženje za zaštitu životinja „Nirina“.

Fondacija tuzlanske zajednice i drugi članovi Radne grupe koja je izradila Program kontrole populacije pasa u Gradu Tuzla, će građanima Tuzle dijeliti edukativne letke sa informacijama o odgovornostima svih aktera u lokalnoj zajednici kada je u pitanju briga o psima (odgovornosti lokalnih i viših nivoa vlasti, zakonskim obavezama registracije i čipovanja, odgovornom vlasništvu nad psima, mogućnostima udmoljavanja napuštenih pasa, itd.).