preloader__image

Odličan odziv građana na Šetnju pasa

Veliki broj građana Tuzle odazvao se akciji registracije vlasničkih pasa u pokretnoj ambulanti  JP Veterinarska stanica Tuzla koja se odvijala na Sonom trgu u centru grada u okviru „Šetnje pasa“. Građani su iskoristili priliku da se posavjetuju sa veterinarima i ujedno obave kompletan paket stručnih veterinarskih usluga koje propisuje Zakon, a uključuje: upis u jedinstveni Registar pasa Grada Tuzle; izdavanje pasoša/putovnice; mikročipovanje; antirabičnu vakcinu i antiparazitni tretman po subvencioniranoj cijeni.

Na ovaj način tuzlanski psi su prvi registrovani vlasnički psi u Bosni i Hercegovini jer je Tuzla prvi grad u zemlji, ali i jedan od malobrojnih u region, koji je krenuo sa rješavanjem sveprisutne problematike pasa na ulicama.

Registar pasa kakav posjeduje Grad Tuzla donosi puno prednosti koje možemo spoznati samim očitavanjem čipa koji se nalazi na vratu psa. Na bazi brige o životinjama mi zapravo brinemo o zdravlju ljudi i stoga je bitno da tu aktivnost vrši javno preduzeće kako bi uz prava mogli da govorimo i o odgovornostima nakon obavljene usluge”, kazao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Centralna baza podataka omogućava da se u roku od nekoliko minuta provjeri da li je pas izgubljen, napušten, ko je njegov vlasnik, da li je pas imao kontakt sa ljudima, kakav je njegov vakcinacijski karton i da li posjeduje pasoš za nesmetano kretanje u svijetu.

Mi smo sa ovim projektom dio svijeta jer se identično reguliše vlasništvo nad životinjama ma gdje da to obavljate. Vjerujem da će Tuzla biti primjer i drugim općinama da u svojim lokalnim sredinama ovako regulištu problem pasa, a mi smo na usluzi da im pružimo svu našu stručnu pomoć”, kazao je prof. dr. Jasmin Ferizbegović, direktor JP Veterinarska stanica Tuzla.

Multidisciplinaran pristup ovom projektu jedini je garant njegovog uspjeha. Bez povezanosti vladinog i nevladinog sektora, organizacija i pojedinaca koji brinu o psima, ali i visokog stepena informisanosti građana o važnosti odgovornog vlasništva sam Registar teško bi se mogao uspostaviti.

Fondacija tuzlanske zajednice je ta koja je potaknula sve relevantne subjekte koji su upućeni na problematiku pasa da zajedno iznađu rješenje. Ti napori su danas vidljivi u vidu jedinstvenog Registra pasa čime je naše zdravlje sigurnije, okoliš čišći, a život svih nas u gradu ugodniji”, kazala je Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice.

Kako je istakao vijećnik Mirnes Ajanović, Gradsko vijeće Tuzle svake druge sjednice ima izvještaj o broju pasa lutalica na ulicama jer se nastoji humano regulisati ovaj problem u koji moraju da se uključe i druge opštine Tuzlanskog kantona, ali i šire regije.

Gradske uprave drugih opština su, na žalost, nedovoljno zainteresovane da se ovaj problem riješi na višim instancama iako je to neizbježno”, navod Ajanović.

Projekat rješavanja problema pasa na ulicama temelji se na zakonskoj odluci, a kako bi se ista ispoštovala upis u jedinstven Registar odvijaće se svakodnevno u ambulanti JP Veterinarska stanica doo Tuzla. Cijena cjelokupnog paketa stručnih usluga je subvencionirana i iznosi 20 KM.