preloader__image

Oglas za izradu analize stanja ilegalnih deponija u MZ Kiseljak od strane stručnog lica

Fondacija tuzlanske zajednice, u okviru Programa otvorenog obrazovanja u MZ Kiseljak u Gradu Tuzla,

poziva sve zainteresovane i kvalifikovane kandidate da se prijave za sljedeći angažman po ugovoru o djelu:

 1. Naziv pozicije: Stručno lice za izradu analize stanja ilegalnih deponija
 2. Mjesto rada: MZ Kiseljak, Grad Tuzla, rad od kuće
 3. Zadaci stručnog lica:
 • Izrada analize stanja ilegalnih deponija u MZ Kiseljak, posebno na obali jezera Modrac radi utvrđivanja broja deponija, vrste i procijenjene količine otpada, potencijalog izvora nastanka deponija/repetitivni faktori za nastanak deponija, uticaj deponija na okoliš, percepcija i odnos svih relevantnih aktera spram deponija.  
 • Izrada prijedloga mogućih mjera za trajno uklanjanje deponija i kontinuirano praćenje na terenu, u okviru pozitivnog pravnog okvira, te  postojećih sistema upravljanja otpadom u Gradu Tuzla i/ili dodatnih mjera u realnim okvirima
 • Prezentacija analize i predloženih mjera u okviru radnih sastanaka sa relevantnim službama

Tokom angažmana stručno lice će usko sarađivati sa programskim osobljem FTZ-a radi razmjene informacija i usklađivanja rada sa projektnim aktivnostima. Radi ispunjenja navedenih zadataka, stručno lice će ostvariti komunikaciju i sa relevantnim organizacijama, institucijama, preduzećima, mještanima i drugim interesnim grupama koji imaju imaju uticaj i/ili vezu sa predmetom analize.

 1. Period angažmana: mart - maj 2022. godine uz mogućnost produženja
 2. Potrebne kvalifikacije i sposobnosti:
 • VSS iz oblasti ekološkog inžinjerstva ili drugog prirodnog ili tehničkog smjera;
 • Prethodno radno iskustvo u trajanju od najmanje dvije godine na srodnim poslovima;
 • Dobre komunikacijske sposobnosti, kao i poznavanje poslovne korespodencije;

Pored potrebnih kvalifikacija, radi prirode posla, od stručnog lica se očekuje posjedovanje vlastitog automobila i vlastitog računara.

Također, prilikom izbora, prednost će imati kandidati koji odlično govore i pišu engleski ili njemački jezik radi komunikacije sa međunarodnim partnerima.    

Svi zainteresovani kandidati trebaju poslati biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 20.02.2022. godine do 24:00h.

Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na razgovor u periodu od 22.02. do 28. 02.2022. godine.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate putem e-maila: fondtz@fondacijatz.org.