preloader__image

Podrška u ključnim momentima

Kroz USAID-ov program Snaga lokalnog sa skoro 70.000 KM podržano 25 građanskih inicijativa u TK

Fondacija tuzlanske zajednice je u srijedu u Međunarodnoj galeriji portreta potpisala ugovore sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa. Skoro 70.000 KM distribuirano je iz Fonda Volim svoj grad i Fonda za mlade za podršku 25 građanskih inicijativa.

Podrška se realizuje kroz projekat „Naša zajednica je naša odgovornost“ kojeg Fondacija tuzlanske zajednice na području Tuzlanskog kantona provodi uz podršku USAID-a u okviru programa „Snaga lokalnog“. Cilj programa je pomoć zajednicama u BiH za razvoj kapaciteta koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa.

Koordinator projekta Tarik Baraković, istaknuo je tom prilikom da su komisije za dodjelu grantova pri fondovima razmatrale veliki broj aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja, omladinskih organizacija, javnih institucija i neformalnih grupa sa područja TK, koje su  pristigle na javne pozive, te da je data prednost projektima koji najbolje odgovaraju na potrebe zajednice: „Podrškom želimo da grass root tj. novoosnovane organizacije podržimo u momentima kada im je najteže, a to je u samim počecima njihovog rada i djelovanja, posebno onda kada dolaze iz udaljenijih, zapostavljenih zajednica u TK. Raduje nas da se udruženja i neformalne grupe na naše javne pozive sada javljaju iz svih krajeva TK, jer zapravo građani sami moraju da iniciraju teoriju promjene. Ljudi inače nisu skloni promjenama, a učešće u našim programima podstiče upravo to i motivira građane i uči ih kako da se organizuju i u saradnji s drugima rješavaju svoje lokalne probleme.” 

Kroz implementaciju svojih projekata građani ujedno jačaju i svoje liderske vještine, podstiču međusektoralnu saradnju i u konačnici zajednički rješavaju konkretne probleme u svojim naseljima.

Veliki interes za ove javne pozive pokazuje da su građani sve više informirani i odlučni u nakani da koriste sve dostupne resurse potrebne za poboljšanje uslova života. Jedna od takvih inicijativa dolazi od Udruženja građana Tuzla Trail. Entuzijasti okupljeni u priči o tuzlanskom trail trčanju, prepoznali su prednost konfiguracije brdovitog terena oko grada, pa će u saradnji sa Turističkom zajednicom Grada Tuzla i JKP Komunalac u narednom periodu raditi na mapiranju trail staze “Klupa”. Nove oznake, turističke table i upozorenja o zabrani odlaganja otpada, dodatno će, smatraju iz ovog udruženja, povećati broj korisnika staze i obogatiti turističku ponudu grada.

Male inicijative koje građani pokreću u svojim zajednicama često su početak rješenja većih problema. Posebna pažnja data je inicijativama koje unapređuju položaj mladih, a čije su probleme detektirali, definirali i implementiraju upravo udruženja mladih.

“Primijetili smo da na području općine Kalesija mladi nisu dovoljno upoznati sa načinima na koje mogu korisno provoditi slobodno vrijeme, istraživati i razvijati svoje potencijale, što se na neki način reflektira i na funkcionalnost lokalne zajednice. Postojeći volonterski kapaciteti su maksimalno angažovani, ali smjena generacija utiče na slabljenje kontinuiranog stvaranja volonterske mreže u lokalnoj zajednici. Zbog toga smo odlučili organizovati četverodnevni kamp za mlade poz nazivom “ZaVolontiraj”, kako bismo ih ohrabrili da nam se pridruže u predivnim iskustvima kakva pruža volontiranje,”, kaže Lejla Joldić iz neformalne grupe Tim mladih CK Kalecija  o jednoj od 11 inicijativa koje će različita udruženja mladih u narednom periodu realizovati u TK.

Realizacija ovih projekata u narednom će periodu će doprinijeti uspostavljanju bolje saradnje između civilnog, biznis i javnog sektora, te unaprijediti uslove života u zajednicama u TK.

Rezultati podrške Fonda Volim svoj grad:

https://www.fondacijatz.org/page/41/23896

Rezimei podržanih projekata:

https://admin.fondacijatz.org//FileRepository/1545279_OpisipodranihprojakataFVSG_USAID.pdf

 

Rezultati podrške Fonda za mlade:

https://www.fondacijatz.org/page/41/23895

Rezimei podržanih projekata:

https://admin.fondacijatz.org//FileRepository/3648775_fmoPISIZAWEBconverted.pdf