preloader__image

20. juni 2023. godine

Fondacija tuzlanske zajednice i Mreža aktivnih zajednica prošle godine su započele aktivnosti u okviru kojih će educirati članove savjeta i vijeća mjesnih zajednica kako bi ojačali njihove uloge u društvu 

 

Mjesne zajednice imaju ogroman potencijal da budu ključan faktor u razvoju društva, ali brojni faktori su prepreka da one i njihovi lideri i aktivisti u zajednici u potpunosti preuzmu ulogu pokretačke snage razvoja. Prepoznavši ovo, Fondacija tuzlanske zajednice i Mreža aktivnih zajednica (MAZ)  su u okviru projekta  "Jačanje civilnog sektora i demokratske kulture u Tuzlanskom kantonu" čija je realizacija počela u julu prošle godine predvidjele aktivnosti za podršku mjesnim zajednicama u jačanju njihove uloge u društvu. 

Od početka projekta Mreža aktivnih zajednica održala je edukaciju za  55 članova savjeta i vijeća iz 18 mjesnih zajednica Tuzle, Teočaka, Kladnja i Čelića. Članovi savjeta su prepoznati kao prva karika koju treba ojačati kako bi mjesne zajednice postale važan nosilac demokratskog procesa, a njihovi lideri stekli vještine koje im mogu pomoći  na tom putu. 

Do kraja godine bi trebale biti održane edukacije u Lukavcu, Živinicama i Srebreniku, a godina je započela sa prvim edukacijama u Kalesiji. Ekrem Hasanović već sedam godina vodi Savjet Mjesne zajednice Miljanovci kod Kalesije. Posebno otežavajući faktor u radu ovog savjeta je, kako kaže, u nedostatku finansijskih sredstava i u kontinuiranoj podršci mjesnim savjetima i aktivnostima u zajednicama. 

- Dosad smo uspjeli uraditi dosta, angažovali smo firme, pokrenuli ljude, ali vjerujem da smo iscrpili resurse, a želimo da uradimo još i više i smatramo da nam Fondacija i MAZ mogu pomoći u tome. Želimo da vidimo na koje načine možemo unaprijediti stvari, naučiti ljude kako da efikasnije rade – da vidimo ima li rješenja osim ovih koje smo dosad praktikovali i odakle sve možemo povući novce za projekte u zajednici. Kako smo čuli, prilika ima i mi želimo da naučimo da te prilike i sredstva koristimo, kaže ovaj aktivista. 

Fondacija tuzlanske  zajednice je samo u ovoj godini kroz dva javna poziva za aktivne i zajednice i udruženja izdvojila više od 70 hiljada KM. Prema dosadašnjoj praksi, najkvalitetniji prijedlozi projekata dolaze iz zajednica koje uz podršku Mreže aktivnih zajednica primjenjuju principe organiziranja zajednice, na način da ispituju potrebe zajednice, uključuju sve aktere u kreiranje akcionog plana za razvoj zajednice, te uključuju veći broj građana u realizaciju inicijativa i projekata u zajednici. 

- Mreža aktivnih zajednica ima ulogu promovisanja modela organiziranja zajednice, kao i jačanja lokalnih lidera. Cilj nam je da sa članovima vijeća i savjeta mjesnih zajednica razgovaramo o mogućnostima jačeg uključivanja mjesnih zajednica u svakodnevni život građana. Kreirali smo edukativni program za predstavnike mjesnih zajednica, koji sadrži ključne teme iz Zakona o lokalnoj samoupravi, zatim teme liderstva i građanskog aktivizma. Na ovaj način promovišemo zapravo demokratiju i transparentnog vodstva, a zajednice koje savladaju ove vještine postaju atraktivnije različitim donatorima, kazala je izvršna direktorica MAZ-a Anita Šimić. 

S ciljem širenja modela organiziranja, koji se u posljednjih 20 godina pokazao kao dobar model za razvoj lokalnih zajednica i rješavanje konkretnih izazova građana u zajednici, Fondacija i MAZ su potpisali sporazume sa osam gradova i općina u TK u čijim mjesnim zajednicama će biti ponuđene edukacije kao uvod u primjenu modela. Općina Kalesija, kao jedna od njih, u ovom vidi šansu za dodatni razvoj mjesnih zajednica. 

- Kalesija je prepoznala i promoviše vrijednosti i principe demokratskog uključivanja građana u procese odlučivanja, donošenje odluka i učešća u radu općinskih organa tako da smatramo da će ova edukacija doprinijeti i demokratizaciji procesa, ali i povećati aktivizam unutar mjesnih zajednica. Očekujemo da mjesne zajednice  budu inicijatori procesa, da prepoznaju svoje probleme, da ih adresiraju nama, ali i da traže druge donatore kojih ima, ali koji traže određena znanja prilikom apliciranja na njihove pozive, kazao je Mirsad Halilović, stručni saradnik za saradnju sa investitorima u Općini Kalesija. 

Projekat "Jačanje civilnog sektora i demokratske kulture u Tuzlanskom kantonu" provodi Fondacija tuzlanske zajednice sa Mrežom aktivnih zajednica, a finansijski ga podržava Freudenberg fondacija i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke.