preloader__image

Odluka o dodjeli podrške projektima aktivnih zajednica za dugoročne projekte zagovaranja

Odlukom Upravnog odbora Fondacija tuzlanske zajednice će podržati dva zahtjeva za dugoročne projekte zagovaranja, dostavljene od strane Lokalnih grupa za razvoj zajednice iz Par Sela i Husina.

Nakon uvida u pristigle projektne prijedloge kao i popratnu dokumentaciju podrška će biti dodijeljena:

R.br.

Aplikant

Nosilac projekta

Naziv projekta

Iznos u KM

1

LGZR Husino

Neformalna grupa Razvojni tim OŠ Husino

Odmrzni srce, zagrij učionicu

15.000,00

2

LGZR Par Selo

Udruga mladih Par Selo - Dubrave

Toplifikacija društvenog doma u Par Selu

9.491,25

UKUPNO

24.491,25

 

Ovim putem tim Fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima na podržanim projektima. 

Uslov za dobijanje sredstava Fondacije jeste da korisnici sredstava obezbjede i sredstva iz lokalnih izvora koja će se također uložiti u projekat, a čija vrijednost mora biti jednaka ili veća od iznosa sredstava osiguranih od Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva iz lokalnih izvora mogu biti obezbijeđena u novcu, materijalu ili opremi neophodnoj za dalju realizaciju.

Shodno prethodno navedenom aplikanti čiji su projekti podržani trebaju obezbijediti donacije u iznosu koji je jednak sredstvima koja je odobrio Upravni odbor. Novčane donacije iz zajednice se uplaćuju na žiro račun Fondacije, najkasnije do 15.01.2022., nakon čega će sredstva biti isplaćena grantiju ili pak direktno dobavljaču ukoliko je aplikant neformalna grupa.

Ukratko o projektima:

Naziv projekta: Odmrzni srce, zagrij učionicu

Aplikant: Neformalna grupa Razvojni tim OŠ Husino

Razvojni tim OŠ Husino, koja je osnovana 1958. godine i danas broji 113 učenika, u saradnji sa Lokalnom grupom za razvoj Husino krenuo je u što hitniju realizaciju projekta energetske efikasnosti i stvaranja adekvatnih uslova za odvijanje nastave u objektu škole. Radi se o dugogodišnjem i ozbiljnom problemu koji remeti normalno funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa i već sada ima dalekosežne negativne posljedice. Objekat OŠ Husino se nalazi u prilično lošem stanju, a trenutno najveći problem predstavlja zagrijavanje tokom zimskog perioda i problem provjetravanja tokom čitave godine. Stolarija je u vrlo lošem stanju zbog čega se učenici i nastavno osoblje tokom zimskog perioda često razbolijevaju i izostaju s nastave. Objekat se još uvijek zagrijava na ugalj, gdje se tokom sezone potroši više od 80 tona uglja.

Plan aplikanta je da u naredne dvije godine kroz ovaj projekat riješe ovaj problem tako što će udruživanjem sredstava i pritiskom na nadležne izvršiti zamjenu stolarije i načina zagrijavanja (sa uglja na pelet) te tako stvoriti adekvatne uslove za normalno odvijanje nastave. Obzirom da se radi o finansijski i operativno velikom poduhvatu smatraju mogućim intervenciju realizovati u dvije faze:

  • Zamjena stolarije u novom krilu objekta u kojem se nalazi najveći broj upotrebljivih učionica koje se najviše koriste i što je prioritet
  • Zamjena stolarije u starom krilu objekta i zamjena peći i energenta

Za zamjenu navedene stolarije u ovoj fazi je neophodno cca 31.000KM. Podršku od strane Fondacije iznosi od 15.000KM, dok će ostatak sredstava biti obezbijeđen kroz donacije iz lokalnih izvora, dijaspore, resornog ministarstva, lokalne samouprave i lokalnih biznisa.

Naziv projekta: Toplifikacija društvenog doma u Par Selu

Aplikant: Udruga mladih Par Selo Dubrave

Udruga mladih Par Selo Dubrave postoji već 11 godina. Kako je vrijeme prolazilo Udruga je rasla i pozicionirala se kao vrlo uspješna Udruga na području grada Tuzle i tuzlanskog kantona. Udruga iza sebe ima niz realiziranih uspješnih projekata iz domena sporta, kulture, ekologije, infrastrukture, humanitarnog rada i sl.

U proteklim godinama Udruga je zajedno sa drugim članovima lokalne grupe za razvoj Par Selo realizirala nekoliko projekata sa ciljem uređenja prostorija društvenog Doma Par Selo. Zamjenjena je stolarija, urađena je elektrifikacija te su opremljene prostorije. S obzirom da navedeni dom kontinuirano koriste sve članice lokalne grupe za razvoj kao jedan od najvećih trenutnih problema je istaknuta toplifikacija doma. Potrebu da se riješi ovakva jedna inicijativa imaju svi građani ove zajednice, počevši od uposlenika i korisnika ambulante JU Dom Zdravlja Tuzla, mjesne zajednice u Par Selu, do članova raznih udruženja. Projekat sa kojim su aplicirali se odnosi na aktivnost uvođenja grijanja u cijeli objekt društvenog doma. Trenutno se troše ogromne količine uglja, a evidentno je zagađenje okoliša kada se loži peć što je dodatan problem ovakvog zagrijavanja. Cilj u ovom projektu jeste nabavka dostatne peći na pelet, razvod grijanja u cijelom objektu, postavka radijatora i puštanje grijanja u funkciju.

Udruga planira povezati sve zainteresirane strane ovog projekta (Grad Tuzla, ambulanta, udruženja, različite institucije, dijasporu, gospodartvenici, mještane) te zajedničkim snagama osigurati neophodna finansijska sredstva za realizaciju projekta. Ogrjev-pelet planiraju nabavljati zajedničkim snagama u dogovoru s ambulantom i mjesnom zajednicom tj JU Dom Zdravlja Tuzla i Grad Tuzla. U budućnosti, zavisno od iznosa prikupljenih finansijskih sredstava planiraju uraditi fasadu na objektu i zamjeniti krov čime bi kompletan objekat bio završen/adaptiran.

Ovaj projekat je podjeljen u nekoliko dijelova i to:

  • Zamjena peći i provođenje sistema grijanja
  • Zamjena fasade
  • Zamjena krova
  • Adaptacija toaleta i zamjena vrata

Za zamjenu peći i provođenje sistema grijanja u ovoj fazi je neophodno cca 19.000KM. Podrška Fondacije iznosi 9.491,25 KM, dok ostatak sredstava planiraju obezbijediti od strane Gradske uprave Grada Tuzla, pojedinaca, dijaspore, resornih ministarstava, ali isto tako i kroz grantove Republike Hrvatske.