preloader__image

Rezultati podrške projektima iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu sredstava pri Fondu za aktivne zajednice na sastanku održanom 08.07.2021. godine donijela je odluku o podršci projektima udruženja i neformalnih grupa iz Fonda za aktivne zajednice. Podržano je 7 projekata.

Pregled podržanih projekata

PROJEKTI PREDLOŽENI ZA DODJELU GRANTA IZ FONDA AKTIVNE ZAJEDNICE

R.br

Općina

Aplikant

Naziv projekta

Iznos tražene donacije

Iznos odobrene donacije

SUMA OCJENA

Projekat odobren

Uslov koji nije ispunjen

1

Kalesija

Udruženje za pokretanje i provedbu lokalnih inicijativa Naše Seljublje Seljublje

I mi zaslužujemo uređenu prostoriju

2.992,70

2.992,00

40,6

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

2

Tuzla

EUG Eko-zeleni Gornja Tuzla

  Naš dom je naš ponos

2.330,00

2.330,00

40,6

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

3

Živinice

Mjesna zajednica Živinice Gornje

REKONSTRUKCIJA PRIMARNOG VODA VODOVODA PJEŠINAC

2.923,88

2.923,00

39,4

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

4

Srebrenik

JU  OSNOVNA  ŠKOLA  TINJA

Zabavno  dvorište

3.000,00

3.000,00

38,7

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

5

Tuzla

UDRUGA MLADIH PAR SELO-DUBRAVE

Čistoća i zdravlje na prvom su mjestu

3.000,00

3.000,00

38,2

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

6

Tuzla

Udruženje Mladi Grabovice

Uređenje i natkrivanje autobuskih stanica za putnike u Grabovici

2.985,00

2.985,00

37,4

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

7

Lukavac

Mjesna zajednica Bokavići

Adaptacija poligona za košarku

2.999,70

2.999,00

36,4

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

 

UKUPNO (KM):

20.231,28

20.229,00

 

 

 

 

POTPISIVANJE UGOVORA održaće se 22.7.2021.godine u Ateljeu "Ismet Mujezinović" u 13:00 sati. Pri potpisivanju ugovora potrebno je prisustvo jednog člana organizacije, dok je za neformalne grupe neophodno prisustvo sva tri člana projektnog tima.

Više o podržanim projektima:

Kalesija

I mi zaslužujemo uređenu prostoriju

Ovim projektnim prijedlogom planirano je uređenje dijela prostorija Doma kulture u Seljublju koje se koriste za zajedničke aktivnosti članica Lokalne grupe za razvoj Seljublje. Na stropu će se postaviti termoizolacija, što će doprinjeti energetskoj efikasnosti, boljem ugođaju u prostoru i smanjenju troškova za nabavku uglja. S obzirom da je planiran prelazak na zagrijavanje pomoću bio mase (peć na pelet) na ovaj način doprinjet će se i u određenoj mjeri smanjenju zagađenja. Realizacijom projektnih aktivnosti stvoriće se preduslovi za održavanje aktivnosti u uslovnom prostoru, kao i ugodnijem i ljepšem ambijentu.

Tuzla

Naš dom je naš ponos

Ovim projektom urediće se određeni prostori u sklopu Društvenog doma Gornja Tuzla. Zamjena dotrajalih podnih obloga na terasi Doma doprinijeće boljoj funkcionalnosti, esetetskom izgledu ali i sigurnosti, budući da postojeće podne obloge otpadaju zbog dotrajalosti. Zbog svega navedenog, terasa se skoro nikako ne koristi, ali nakon realizacije ovog projekta, aktivisti i volonteri svoje će aktivnosti moći realizovati i na otvorenom.

 Živinice

Rekonstrukcija primarnog voda Vodovoda Pješinac

MZ Živinice Gornje u saradnji sa LGZR Živinice Gornje želi rekonstruisati primarni vod Vodovoda Pješinac, izgrađen 27.jula 1976 godine. Lokalni Vodovod Pješinac u tom vremenu napajao je pitkom vodom više od 3 000 domaćinstava ili preko 10 000 korisnika. Urbanizacijom naseljenih mjesta, postojeći Vodovod Pješinac nije mogao pratiti potrebe stanovnika navedenog geografskog pojasa, pa se javila potreba za izgradnjom novih mikro stanica za snabdijevanje pitkom vodom, koje su ugrozile i materijalne i tehničke pretpostavke za dalji rad Vodovoda Pješinac. Zbog zastarjele mreže primarnog voda, na glavnom račvanju lokalnih puteva, javljaju se kvarovi u ukupnoj dužini od približno 500 m, pri čemu se javljaju izuzetno veliki gubici vode, koji dovode do izuzetno velikih troškova, koje Vodovod Pješinac vrlo teško sanira i otklanja. Cilj projekta je da 529 domaćinstava u Živinicama Gornjim dobije uredno i kontinuirano vodosnabdijevanje pitkom vodom.

Srebrenik

Zabavno dvorište

Djeca predškolskog i školskog uzrasta  u  dijelu  Tinje  gdje  se  nalazi  škola nemaju prostor  za igru, te  bi  im  Zabavno  dvorište, čije uređenje želi realizovat JU OŠ Tinja,  bilo  na  raspolaganju.  Prostor  bi  bio  uređen  sa šadrvanom  koji bi se koristio kao ljetna  učionica  za  realizaciju  časova  Odjeljenske zajednice, Likovne kulture, Muzičke kulture, Moje okoline, Biologije  i  slično. Također  bi  poslužio  za  odmor  roditelja  koji  čekaju  kraj nastave svojih mališana. Park  će  biti  obogaćen  i  sa klackalicama, toboganom, ljuljačkama, pijeskom  za  najmlađe i  drugim  sličnim  sadržajima, a sve sa ciljem da  se  kroz  uređenje zabavnog  parka pozitivno  utiče  na  podizanje nivoa  kvalitetnog  provođenja slobodnog  vremena učenika, kao  i stvaranja relaksirajućeg  okruženja za realizaciju časova.

Tuzla

Čistoća i zdravlje na prvom su mjestu

UM Par Selo - Dubrave žele očistiti dio lokalne zajednice Par Selo od smeća pokraj lokalnih puteva koji idu iz pravca Par Sela preko Orašja do Tuzle. Ove aktivnosti su sadržane u akcionom planu LGRZ Par Selo. Pored puta dužine oko 5 kilometara detektirali cijelom njihovom dužinom velike količine smeća, koje su na mjestima prerasle u deponije. Cilj projekta  je da svo to smeće očiste sami velikim akcijama, ali i u suradnji s JP Komunalac Tuzla. Na najadekvatnijim lokacijama pored puta postaviće 3 manja kontejnera i jednu veću kontejner peku, koje će prema dogovoru Komunalac odvoziti jednom sedmično, a troškove će mjesečno plaćati Udruga mladih Par Selo-Dubrave.  Odvoz velike peke će biti organizovan periodično od strane Udruge, koja će odvoz plaćati iz vlastitih sredstava (članarine, donacije). Na određenim dobro vidljivim mjestima će postaviti table sa porukama o zaštiti zdravlja i okoliša.

Tuzla

Uređenje i natkrivanje autobuskih stanica za putnike u Grabovici

NG Udruženje Mladi Grabovice ovim projektom žele riješiti dugogodišnji problem MZ Grabovica, tačnije natkrivanje 8 autobusnih stajališta. Realizacija ovog projekta podrazumijeva izlivanje betonskih ploča na autobusnim stajalištima kako bi se spriječila pojava blata. Također, izvršit će se postavljanje metalne konstrukcije uz pomoć željeznih šipki, nakon čega će cjelokupna konstrukcija bit obložena limenim pokrivačem. Unutar same stanice bit će postavljene drvene klupice, sijalice na baterije i kante za otpatke. Realizacijom projekta olakšat će se čekanje na sredstava javnog prevoza u MZ Grabovica, a postavljanjem kanti za smeće doprinijet će se očuvanju prirode i podizanju ekološke svijesti kod građana, te će generalno popraviti putnu infrastrukturu u MZ Grabovica.

Lukavac

Adaptacija poligona za košarku

MZ Bokavići u saradnji sa LGZR Bokavići želi urediti poligon za košarku koji se nalazi u neposrednoj blizini Doma Kulture Bokavići, koji se već duži niz godina ne održava. Imajući u vidu da je to trenutno jedino mjesto na kojem se okupljaju mladi do 15 godina i da bi uređenjem poligona unaprijedili njihove sportske aktivnosti koje su bile uskraćene pandemijom COVID 19, žele zbog sigurnosnih razloga zamjeniti ogradu na poligonu koja je u veoma lošem stanju. Također žele očistiti plato oko poligona, te izvršti pripreme za postavljanje klupa i kanti za smeće. Uređenjem poligona bi se osiguralo adekvatno mjesto kako za mlade tako i za starije mještane koji su sportski aktivni. Mještani bi dobili uređen prostor na kojem bi se u budućnosti organizovati razna takmičenja i manifestacije. Cilj projekta je poticanje omladine za sportske aktivnosti, osigurati poligon ogradom, te promovisanje zdravog načina života.