preloader__image

Fond za Aktivne zajednice je namjenski fond za unapređenje naselja i mjesnih zajednica u TK koje su uključene u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda podstičemo saradnju i partnerstvo na nivou odabranih naselja u kojima se lokalne grupe za razvoj zajednica redovno sastaju kako bi aktivno radili na rješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi.

Na osnovu Pravilnika izdavanja grantova i Zapisnika od 30.05.2024., Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Aktivne zajednice, formirana od strane UO FTZ dana 13.03.2023., donijela je odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama.

Komisija za dodjelu grantova je razmatrala četrnaest (14) aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa koje su zaprimljene od 08.04. do 05.05.2024. u okviru javnog poziva Fonda za aktivne zajednice za podršku organizacijama i neformalnim grupama za realizaciju akcija u zajednici.

Komisija za dodjelu grantova odobrava dodjelu sredstva za četiri (4) projekta i to:

R.br.

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Odobreni iznos/KM

1

Udruga Mladih Par Selo - Dubrave

UG

Kamen po kamen palača – faza 2

3.000,00

2

NG Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

NG

Bosanska soba moj san

2.912,12

3

Mjesna zajednica Turija

UG

100 sadnica za 100 godina škole

1.228,00

4

Biciklistički klub Kalesija

UG

Sanacija i proširenje dječije igraonice

2.925,00

 

UKUPNA PODRŠKA

 

 

10.065,12

 

Komisija je četiri (4) projektna prijedloga uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantima ukoliko obezbijede dozvole/saglasnosti od nadležnih javnih, kantonalnih/federalnih institucija ili vlasnika zemljišta/objekta te atest/izjavu dobavljača o sigurnosti korištenja mobilijara (projekti uređenja igrališta) za realizaciju projektnih ideja. Rok za dostavljanje dodatne dokumentacije je 01.07.2024. U slučaju da aplikanti ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

 

R.br.

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Odobreni iznos/KM

1

Vrtić Zvončica, JU Naše dijete Tuzla               

JU

Eko dvorište  u vrtiću Zvončica, Gornja Tuzla

1.450,00

2

NG Lokalna grupa za razvoj Dragunja

NG

Očišćena okolina -čist zrak

2.950,00

3

NG Lokalna grupa za razvoj  Lukavac Mjesto

NG

Uređenje izvorišta vode Barutni - Jačanje ekološke svijesti

2.546,00

4

NG Lokalna grupa za razvoj Sižje

NG

Čista staza

2988,88

 

UKUPNA PODRŠKA

 

 

9.934,88

Komisija za dodjelu grantova nije odobrila dodjelu sredstva za šest (6) projekata i to:

R.br.

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Odobreni iznos/KM

1

MTB Orlova Klisura Tinja

UG

MTB maraton "Pedalom po Majevici"

0,00

2

Udruženje Sretna žena

UG

Park prijatno mjesto za boravak

0,00

3

Aktiv žena ¨Tinja¨

NG

Tinjanska sofra

0,00

4

Udruženje za pokretanje i provedbu lokalnih inicijativa „Naše Seljublje“ Seljublje

UG

Nastavljamo uređivati naš dom kulture

0,00

5

Mjesna zajednica Nahvioci

UG

Udobnost i Održivost

0,00

6

Omladinska organizacija Zambak

UG

Fit-Zona

0,00

 

UKUPNA PODRŠKA

 

 

0,00

Podrška odobrenim projektima će se realizovati nakon potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta. Potpisivanje Ugovora organizovat će se u ponedjeljak, 10.06.2024. u prostorijama Društvenog Doma Par selo – Dubrave u 16:00h. 

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.