preloader__image

Fond za Aktivne zajednice je namjenski fond za unaprjeđenje naselja i mjesnih zajednica u TK, koje su uključene u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo na nivou odabranih naselja u kojima se lokalne grupe za razvoj zajednica redovno sastaju kako bi aktivno radili na rješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi.

Na osnovu Pravilnika izdavanja grantova i Zapisnika od 22.06.2023., Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Aktivne zajednice, formirana od strane UO FTZ dana 30.06.2023. godine donijela je odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. 

Komisija za dodjelu grantova je razmatrala 12 aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa koje su zaprimljene od 04.05. do 05.06.2023. u okviru javnog poziva Fonda za aktivne zajednice za podršku organizacijama i neformalnim grupama za realizaciju akcija u zajednici.

Komisija za dodjelu grantova odobrava dodjelu sredstva za 2 projekata i to:

 

R.br.

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Odobreni iznos

1

Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

NG

Ozelenjavanje i rekonstrukcija Zelenog parka

2.972,40 KM

2

Udruga Mladih Par Selo - Dubrave

UG

Kamen po kamen palača

2.982,40 KM

 

UKUPNA PODRŠKA

 

 

5.954,80 KM

 

Komisija je pet (5) projektnih prijedloga uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantima, ukoliko obezbijede dodatne dozvole, saglasnosti i dokumentaciju. Rok za dostavljanje dodatne dokumentacije je 14.07.2023. godine. U slučaju da aplikanti ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

  

R.br.

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Odobreni iznos

1

Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj Lipnica

NG

Igralište: Stara pošta za nove generacije

2.567,00 KM

2

Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj Dragunja

NG

Zdrav život

2.547,20 KM

3

Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj Dubrave

NG

Uređenje autobusnih stanica

2.936,00 KM

4

Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj Šibošnica

NG

Brdski biciklizam obroncima Majevice

2.995,00 KM

5

Mjesna zajednica Klokotnica

UG

Za mališane i našu budućnost

3.000,00 KM

 

UKUPNA PODRŠKA

 

 

14.045,20 KM

Komisija za dodjelu grantova nije odobrila dodjelu sredstva za 5 projekata, a aplikant „Udruženje Sretna žena“ je sam odustao od realizacije projekta prije zasijedanja Komisije te ova aplikacija nije uzeta u razmatranje. 

Podrška odobrenim projektima će se realizovati nakon potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta. O datumu potpisivanja ugovora aplikanti će biti blagovremeno obaviješteni.

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.