preloader__image

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU PRED-STUDIJE IZVODLJIVOSTI

Tuzla, 14.5.2021.
Br. 177/21

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za izradu pred-studije izvodljivosti projekta koji će biti fokusiran na jačanje lokalne demokratije i aktivnog građanstva, te društvenog i ekonomskog osnaživanja ranjivih grupa građana na području Tuzlanskog kantona. Ovaj projekat se treba osloniti na iskustva i rezultate projekta „Demokratsko i ekonomsko jačanje marginaliziranih zajednica u Tuzlanskom kantonu“ koji FTZ provodi u partnerstvu sa Freudenberg fondacijom i uz podršku Ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj SR Njemačke (skraćeno BMZ), u periodu od 2018. do 2021. godine.  

 1. Svrha i ciljevi pred-studije izvodljivosti

Navedena pred-studija izvodljivosti treba da posluži kao osnov za donošenje odluke o vrsti intervencija, usluga i aktivnosti koji će se provoditi na svrsishodan način, s ciljem pružanja podrške civilnom sektoru, građanskim inicijativama i udruženjima na području Tuzlanskog kantona, a u najboljem interesu za ciljne grupe Fondacije tuzlanske zajednice: aktivne građane i predstavnike mjesnih zajednica, mlade ljude od 15-30 godina, društvene i start-up poduzetnike, te marginalizirane grupe građana. 

Pred-studija izvodljivosti treba da na osnovu analize postignutih rezultata gore navedenog projekta, analize društvenog i ekonomskog konteksta Tuzlanskog kantona i cijele BiH, analize raspoloživih lokalnih struktura, usluga i projekata koji su trenutno raspoloživi na području Tuzlanskog kantona, utvrde prilike, potreba i isplativost za uspostavljanje novih struktura, intervencija, pristupa i metoda prema gore navedenim ciljnim grupama kroz budući projekat.

S tim u vezi, pred-studija izvodljivosti treba da procjeni mogućnosti uspostavljanja i razvoja jedinstvenog resursnog Centra za demokratiju i aktivno građanstvo koji bi promovirao demokratske vrijednosti i aktivnosti civilnog sektora, te pružio usluge edukacije lidera u civilnom sektoru, edukacije društvenih i start-up poduzetnika, organizaciju događaja za umrežavanje, međusektoralnu saradnju i demokratski razvoj, ali i druge sadržaje, oblasti i teme koje bi predložila studija. 

Dodatno, pred-studija treba da uključi i procjenu troškova izgradnje ili renoviranja, te održavanja jedne zgrade sa adekvatnom kvadraturom, koja bi ponudila specifične usluge, sadržaje i prostor za društvene inovacije, zajednički prostor za rad poduzetnika i lidera u civilnom sektoru, po uzoru na Impact Hub mrežu (https://impacthub.net/), koja je pozvala FTZ na učešće.  Potrebno je ispitati mogućnost uspostavljanja Impact Hub-a, te predvidjeti moguće izvore finansiranja i moguće izvore prihoda za održavanje ove nove strukture u zajednici.

 1. Opis poslova i zadataka

U prilogu ovom pozivu se nalazi Opis poslova i zadataka (Terms of Reference) koji treba izvršiti.

 1. Produkt pred-studije izvodljivosti

Finalna verzija pred-studije izvodljivosti se predaje na engleskom ili njemačkom jeziku, uz prevedenu verziju na bosanskom jeziku najkasnije do 30.9.2021.

 1. Vremenski okvir

Početak izrade pred-studije izvodljivosti je 14.6. 2021. godine, pri čemu se nacrt studije očekuje do 31.08.2021, a finalna verzija do 30.9.2021.

 1. Sadržaj ponude

Ponuda za izradu pred-studije izvodljivosti treba da sadrži sljedeće:

 1. Biografiju/e konsultanta/ice sa opisom relevantnog iskustva
 2. Prijedlog metodologije koja će biti primijenjena u studiji
 3. Vremenski okvir u kojem će studija biti izvršena, sa prijedlogom faza rada
 4. Nacrt sadržaja pred-studije
 5. Cijenu, odnosno naknadu i uslove plaćanja za izvršenje posla
 6. Reference organizacije relevantne za izvršenje posla.
 1. Rok za dostavljanje ponuda

Ponude treba dostaviti na e-mail adresu fondtz@fondacijatz.org najkasnije do ponedeljka, 31.5.2021. godine do 24.00h.  

Ponuđači koji uđu u uži izbor biće pozvani na on-line intervjue, nakon kojih će biti izabrana najbolja ponuda i zaključen ugovor o realizaciji ugovorenog posla. 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje. Svi ponuđači će najkasnije do 04.06.2021. biti obavješteni o ishodu procesa odabira najpovoljnije ponude.

Za sva eventualna pitanja, budite slobodni kontaktirati sljedeće osobe: Jasna Jašarević, izvršna direktorica FTZ (jasna@fondacijatz.org) i Kleck dr. Monika, savjetnica Freudenberg Fondacije (monivito@arcor.de).